Landbrugsrådgivningen vil af med levende hegn, skriver formanden for Naturfredningsforeningen Niels Hilker og fortsætter:

VKST har meddelt Sorø Kommune, at de ønsker den samme mulighed for at blive eksponeret og profilere virksomheden ud mod motorvejen, som virksomhederne nord for motorvejen. Det vil i realiteten sige, væk med de levende hegn og ja til skilte, flag og hvad der ellers indgår i tivolisering af et område. VKST er en slags lobby og rådgivningsvirksomhed for landbruget og ligger på arealer syd for Motorvejen på Fulbyvej i Sorø.

Niels Hilker

Danmarks Naturfredningsforening Sorø vil gerne fraråde, at Sorø Kommune imødekommer landbrugsrådgivningens ønsker. Vi mener, at Sorø Kommune skal bibeholde den afskærmende beplantning, som er levested for en variation af dyr og planter og som kan indgå som spredningskorridor og grøn økologisk kile. De levende hegn bidrager også til den grønne oplevelse af Sorø Kommune.

Det er vel heller ikke ukendt, at mange tilflyttere netop vælger at bosætte sig i Sorø Kommune på grund af de grønne og naturskønne omgivelser. Hvis Sorø Kommune bliver ved med at tillade de levende hegn fjernes, forsvinder dette incitament til at flytte hertil.

Endelig vil vi af hensyn til trafiksikkerheden fraråde, at de levende hegn fjernes og erstattes af skilte, flag og anden tingeltangel. Vi foretrækker vel alle, at bilister holder øjnene på vejen i stedet for at forsøge at læse i skilteskoven. Herom håber vi, at Vejdirektoratet vil retlede kommunen.

Niels Hilker
formand for DN Sorø