Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Vil I give et grønt håndtryk. Det spørgsmål har DN Sorø stillet partierne, som optakt til den kommunale valgkamp.

Baggrunden er, at biodiversitetskrisen og klimakrisen er udfordringer, vi alle må tage på os. Vi indbyder derfor partierne til at give DN, hinanden og borgerne et ”grønt håndtryk” – et håndtryk om, at dette er vi enige om at gøre noget ved i den kommende valgperiode.

Vi er, som borgere i Sorø Kommune, glade for, og lidt stolte af, naturen, der omgiver os. Men en analyse af kommunernes naturkapital placerer Sorø Kommune, som nummer 41 ud af de 98 kommuner.

Naturkapital Indekset er udarbejdet af Århus Universitet og bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, både dyr og planter. Analysen undersøger altså kvaliteten af naturen. Dertil kommer, at vi generelt har en voldsom tilbagegang i antallet af arter på grund af manglen på plads til vildere natur. Vi har en biodiversitetskrise.

Isen smelter, temperaturen stiger, fremtiden bliver formet af, hvor hurtigt vi kan bremse CO2-udledningen. Vi har en klimakrise, som er den største fælles og globale udfordring, vi står over for. Så der er mere end nogensinde brug for handlinger i fællesskab og på alle niveauer, og der er brug for, at Sorø Kommune tager det lokale klimalederskab på sig og bliver frontløber for den Grønne Omstilling.

DN Sorø udfordrer partierne til at udvælge 3 blandt nedenstående 10 fokusområder, hvor de er villige til at give et ”grønt håndtryk”. – Håndtrykket vil kun binde for et af de valgte områder, så vil DN Sorø se, om der er samklang partierne imellem. Hvis der er, har vi fokus på det. Men ellers er vi glade for alle håndtryk om at ville gøre en indsats. Det vigtigste er, at håndtrykket er grønt.

De 10 fokusområder er:
1. Vi vil vedtage en biodiversitets politik
2. Vi vil forbedre natur indsatserne
3. Vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer
4. Vi vil afsætte midler til at realisere Grønt Danmarkskort
5. Vi vil kun vedtage grønne lokalplaner
6. Vi vil nedbringe antallet af dispensationer fra gældende lokalplaner
7. Vi vil arbejde for grønne og bæredygtige skoler
8. Vi vil udarbejde en grøn mobilitetsplan
9. Vi vil lave en klimahandlingsplan, der rækker ud over DK 2020
10. Vi vil intensiverer borgerinddragelsen ved den grønne omstilling
DN Sorø vil vende tilbage efter sommerperioden, når vi har overblik over partiernes tilbagemelding.