Med en ny tilsynskampagne sætter Sorø Kommune i juni fokus på korrekt opbevaring og håndtering af olier, kemikalier og andre miljøfarlige væsker.

Forkert opbevaring og håndtering kan nemlig hurtigt gå ud over vores grundvand og vandmiljøet i vandløb og søer.

Rådhuset har fokus på miljøet

Tidligere på året vedtog Udvalget for Teknik og Miljø en forskrift med bestemmelser for området, og det er den forskrift, som kampagnen er med til at sætte fokus på. Forkert opbevaring og håndtering af olier, kemikalier og andre miljøfarlige væsker udgør nemlig en risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

– Når man arbejder med olier og miljøfarlige væsker, er der risiko for, at vores grundvand og vandmiljø udsættes for utilsigtet belastning og forurening. Det kan dog nemt undgås, hvis man følger gode og sunde forholdsregler. Vi har derfor udarbejdet en forskrift som samler reglerne på området. Dermed håber vi, at forskriften kan være en god hjælp i dagligdagen, siger miljømedarbejder Lone Nielsen.

Kampagnen foregår i uge 25, hvor Sorø Kommunes miljømedarbejdere vil besøge vognmænd og entreprenørfirmaer. På kampagnetilsynet kan virksomheden sammen med miljømedarbejderne gennemgå hvad der er god opbevaring og håndtering af olier og kemikalier. Som led i kampagnen får virksomhederne forskriften udleveret samt en plakat med tips og tricks.

Jens Nygaard, formand for Teknik og Miljøudvalget siger:

– Med kampagnen får virksomheder og miljøafdeling en god mulighed for dialog om, hvad man kan gøre i det daglige for at sikre korrekt håndtering og opbevaring af olier og miljøfarlige væsker. Vi synes det er vigtigt med dialog, og ofte er det til alle parters fordel – også når det gælder beskyttelse af vores fælles grundvand og vandmiljø.