I denne uge sender AffaldPlus brev ud om den nye affaldsordning i Sorø Kommune. Mere end 10.000 husstande og udlejere får besked om, hvilken affaldsløsning de får fra 30. april 2018. Udsendelserne sker via e-boks.

Illustration: AffaldPlus.

Det skriver AffaldPlus til Dit Sorø.

Den nye ordning betyder, at borgerne fremover får hentet flere slags sorteret affald derhjemme. Fx skal madaffald som grøntsager og kød sorteres fra restaffaldet, og derfor får alle husejere en ny affaldsbeholder med to rum.

Beholderen til papir og glas skal fremover bruges til flere typer genbrugeligt affald: Det lille rum til papir og pap, og det store rum til metal, glas og hård plast.

Hvorfor sortere mere?
Erfaringerne viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis det sorterede affald bliver hentet hjemme ved hver husstand. Og når vi sorterer mere, bliver mere affald genbrugt og får nyt liv.

Det er godt for alle – både miljøet, klimaet og samfundsøkonomien.

Målet er, at vi om nogle år genbruger mindst 50 % af vores husholdningsaffald. I dag ligger vi på omkring 30 % i Sorø Kommune.

To beholdere med flere rum 
Alle husejere får som udgangspunkt en standardløsning med to styk 240-liters beholdere med to rum i hver. Beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver 14. dag, og genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge. Standardløsningen er tilstrækkelig i langt de fleste tilfælde, fordi mere affald sorteres fra til genbrug.

Det er dog muligt at tilvælge oftere tømning eller en ekstra beholder. Man kan frem til 1. februar 2018 foretage ændringer på www.affaldplus.dk/soroe ved at benytte den kode, man får tilsendt i e-boks. Det er også muligt at ændre senere, når den nye ordning er trådt i kraft.

Den nye affaldsbeholder til madaffald og restaffald er samme størrelse som den, man i dag har til papir og glas.

De to affaldsbeholdere måler tilsammen ca. 130 x 75 cm. Det er altså den plads, der skal afsættes til affaldsbeholdere fremover. Den nye beholder kan fra midten af uge 2 ses på genbrugspladserne i Sorø og Dianalund samt i Borgerservice.

Hvornår?
Den nye affaldsordning træder i kraft pr. 30. april 2018, og allerede i slutningen af februar begynder AffaldPlus at køre nye beholdere ud.

Har du spørgsmål til dit affald, så kontakt AffaldPlus, som står for affaldsordningerne i Sorø Kommune.

Se desuden en video om den nye affaldsordning.

GemGemGemGem