Menighedsrådet ved Sorø Klosterkirke holder møde torsdag den 20. november kl. 19.30 i Sorø Sognegård.

Menighedsrådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Endvidere aflægges beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orientering om planlagte aktiviteter i det kommende år.

Alle er velkomne, og Menighedsrådet byder på kaffe.

Munkevænget 22, 4180 Sorø
Munkevænget 22, 4180 Sorø