Af Niels Hilker, formand for Danmarks Naturfredning Sorø

Sorø Kommune har valgt at tage afsæt i FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling i kommunens kort- og langsigtede planlægning.

Det er en rigtig god og fremsynet beslutning, som dog skæmmes af, at Sorø Kommune samtidig har valgt at se bort fra verdensmålene nr. 6, nr. 14 og nr. 15. De tre verdensmål, som handler om rent drikkevand, livet i vand og livet på land.

Det er bekymrende, hvis Sorø Kommune dermed reelt vil nedprioritere naturen, et rent miljø og det rene drikkevand.

I det oplæg, som Sorø Kommune har i høring i disse uger, optræder naturen lidt i afsnittet om “Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie”. Her er det kommunes mål, at “værne om naturen, kulturen og historien og gøre dem tilgængelige og vedkommende i hverdagen” Med den formulering kunne det tyde på, at den frygtede skævvridning allerede er i fuld gang. Sorø Kommune understøtter på ingen måde FNs Verdensmål på biodiversitetsområdet.

Dertil kommer, at bæredygtig udvikling i høj grad handler om at tænke langsigtet og tværsektorielt. Sorø Kommune skal derfor inddrage flest mulige af de 17 FN mål, så vi undgår silotænkning og skævvridning.

Sorø Kommune skal hele vejen rundt i sin indsats for at kunne bidrage til en bæredygtig udvikling, og dermed måske blive “bæredygtigheds-kommune nr. 1.”

Foto: ABW