Vibeke Lund er valgt ind i bestyrelsen i DGI Midt- og Vestsjælland. Hun er klar til at styrke idrætten fra Brøndby i øst til Kalundborg i vest, hvor 800 idrætsforeninger er medlem af idrætsorganisationen.

Vibeke Lund. Foto: DGI

Vibeke Lund er 69 år, bor i Sorø og er medlem af Lynge-Broby IF. Hun er et kendt ansigt i DGI og har tidligere siddet i DGI’s hovedbestyrelse. Nu er hun tilbage og er politisk ansvarlig for områderne Idræt for seniorer, Inklusion og Skoler & Institutioner.

“DGI er spændende, DGI er en god sag og DGI udbyder aktiviteter, der bliver brugt af rigtig mange mennesker. På samme måde har idrætten mange virkemidler og agendaer. Jeg elsker selv at dyrke idræt og mener, at når idrætten er bedst, fremmer den lyst, selvværd og glæde ved at være med”, siger Vibeke Lund og fortsætter:

“Idræt kan være en tryllestav til at løfte andre områder som udvikling af demokrati, imødegå mobning eller være en god arena for inklusion. Idræt kan skabe fællesskaber, selvværd og være sundhedsfremmende. Men idrætten skal have et stærkt fundament, det vil jeg være med til at skabe”.

Flere skal være aktive
DGI har en fælles vision med Danmarks Idrætsforbund om, at i 2025 skal 75 pct. af danskerne være aktive og 50 pct. i en forening. Vibeke Lund ser et potentiale i at tænke nyt i det etablerede foreningsliv og traditionelle idræt.

“Hvis vi skal i mål med visionen, så må vi tænke i nye områder. Det kan både gøre flere aktive og hæve medlemstallet i foreningerne. Det er derfor også vigtigt for mig, at mine politiske ansvarsområder netop er med til at skubbe på denne udvikling. Min tanke er, at udviklingen skal ses i et bredere perspektiv. Skal vi have flere ikke idrætsvante ind i idrætsforeningerne må flere elementer i spil. Det er som en slags domino-effekt, hvor idrætten også skal udvikles organisatorisk fx med partnerskaber, økonomi, faciliteter, kommunikation/rekruttering og uddannelser”, siger hun.

Sparring, hjælp og motivation
Som politisk ansvarlig for områderne Idræt for seniorer, Inklusion og Skoler & Institutioner er det ikke kun idrætsforeningerne, der vil opleve Vibeke Lund. I kraft af sin erhvervskarriere har hun stor erfaring med den kommunale verden. Men idrætsforeninger, der har erfaringer med områderne eller har interesse for at komme i gang, de vil få glæde af det nye bestyrelsesmedlem.

“Med mine interesser er jeg klar med sparring, hjælp og motivation til de foreninger, der vil arbejde med nye målgrupper. Jeg vil være med til at samle viden hos de foreninger, der allerede gør det, og sprede den viden til andre foreninger. Den proces vil jeg gerne være fødselshjælper på. Det er dog vigtigt at understrege, at jeg som nyt bestyrelsesmedlem er en del af et hold, som samlet set udgør en bred vifte af kompetencer og interesser, der dækker idrætten og foreningslivet rigtigt godt”, siger hun.

En nyt hold er sat
Efter årsmødet i DGI Midt- og Vestsjælland består bestyrelsen nu af: formand Bruno L. Hansen, næstformand Majken Nielsen, Thomas Bisgaard, Kirsten Andersen, Rolf Dejløw, Claus Vognsen, John Skipper og Vibeke Lund. Se mere på www.dgi.dk/midtogvestsjaelland