AFLYST

Slutningen af 1100-tallet var en af Danmarks storhedstider, og det beskriver forfatteren Søren Mogensen i en ny historisk roman, MUNKEN, der udkommer den 20. marts.

Gennem mere end to årtier har fosterbrødrene Absalon og Valdemar den Store – som henholdsvis bisp i Roskilde og konge over Danmark – gjort sig store bestræbelser på at knytte hidtil usete bånd mellem kirke og rige. Målet er at befæste både kirke og kongemagt som urørlige bastioner i en fælles og særdeles effektiv magtudøvelse, og med Absalon placeret som ærkebisp i Lund, er det nu endelig også muligt at udrulle magten over Danmarks mest genstridige landsdel. Men først skal en munk flygte fra et lille kloster på Eskildsø allerede 14 år tidligere …!

Sådan lyder det spændende oplæg til romanen, der bygger på virkelige begivenheder, men som udover medvirken af tidens store mænd også dykker dybt ned i fortællingen om de helt almindelige mennesker, der på bedste vis måtte prøve at begå sig og leve med konsekvenserne af de utallige magtspil, som kun sjældent var i deres interesse.

Forskellene bliver trukket skarpt op, når menneskers liv i udstødelse, forfølgelse og fattigdom sættes i relief til de privilegeres overflod og magtarrogance i en hensynsløs og uretfærdig samfundsorden. Det skaber uundgåeligt grobund for modsætninger og konflikter, der beskrives gennem menneskelige reaktioner og handlemønstre, der måske også er genkendelige her i vores egen tid.

Søren Mogensen er fhv. konsulent og skoleforstander, bosiddende ved Sorø, og debuterede som forfatter i 2011 med den populære historiske roman HERRENS VILJE, der også er baseret på virkelige begivenheder i samme tidsperiode. MUNKEN er egentlig en fortsættelse af HERRENS VILJE, men kan læses som selvstændig bog.

MUNKEN udgives på Forfatterforlaget ATTIKA, og prisen er kr. 299,- kr.

Udgivelsen markeres i Bog & Idé, Svegård Boghandel, Storgade 31, 4180 Sorø, lørdag den 21. marts kl. 11-13, hvor det er muligt at møde forfatteren og få signeret sin nye bog. Følg med på begivenheden her.