Specialafdelingen på Sorø Borgerskole søger super(center)lærer. Frist: 24. oktober 2014.

En af vores dygtige lærere i supercenteret har fået en lederstilling, derfor søger vi en lærer med lyst til arbejdet i supercenteret omkring børn med generelle og komplekse indlæringsvanskeligheder.

Sorø Borgerskole har børn (ca. 560) fra bh.kl. til 9. klasse samt en specialafdeling bestående af en T-klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt S-klasser med børn, der har generelle og komplekse indlæringsvanskeligheder.

Hele skolen arbejder med at implementere LP-modellen, og alle børn har i-Pad.

I skolens supercenter kan vi tilbyde

overskuelige enheder med gode og tætte samarbejdsrelationer.
engagerede kolleger, både lærere og pædagoger.
interessante udviklingsområder.
et undervisningsmiljø, hvor det enkelte barn sættes i centrum ud fra et helhedssyn.
gode forhold omkring lærerarbejdspladser.

Vi søger en lærer,

der er dedikeret til relationen med den lille børnegruppe.
der kan og vil skabe læring for store børn (12-15 år). Pt. 5 drenge.
der kan skabe struktur i samværet med børnene.
der er en god og værdifast rollemodel.
der tager udgangspunkt i barnet og sætter relevante mål for den enkelte.
der har kvalifikationer og kendskab til undervisning for børn med komplekse indlæringsvanskeligheder.
der samarbejder på alle niveauer.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder Lars Nielsen tlf. 57864000 / 29845506 eller skoleleder Søren Brockdorff Jensen tlf. 30 68 32 34.

På skolens hjemmeside www.borgerskole.dk finder du en nærmere beskrivelse af supercenteret.

Ansøgninger skal være modtaget senest den 24. oktober. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 29. oktober og evt. torsdag d. 30. oktober.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst om Ny løn. Tiltrædelse pr. 1. december 2014.

Ansøgninger med bilag sendes til Sorø Borgerskole, Alleen 8, 4180 Sorø eller til ansoegning.soroe.borgerskole@soroe.dk.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.