Af Niels Hilker, formand for DN i Sorø

Naturen har brug for beskyttelse og den har brug for mere plads. Det er vist velkendt for de fleste. Ikke desto mindre har Sorø Byråd i Vision 2022 besluttet, at se bort fra FNs Verdensmål nr. 15, ”Livet på land”, altså se bort fra en indsats for naturen.

De fleste i Sorø Kommune kan sikkert pege på et bestemt stykke natur eller landskab, som de har et personligt og helt særligt forhold til. Det kan være stilheden ved Runde Mose i Sønderskoven. Det smukke og kuperede Kulebjerg Overdrev ved Dianalund. En slumrende hasselmus i Horsebøg Skov. Viberne i Store Åmosen eller en havørn, som svæver over Sorø Sø.

Den store naturoplevelse, den lille forundring, eller barndomsmindet om mariehønen, der sendes op efter godt vejr. Vi kender alle magien ved at være i naturen. Og det er bl.a. disse personlige tilknytninger og oplevelser i naturen, der giver os lyst til at kæmpe for at beskytte og bevare naturen og dens mangfoldighed af arter.

”Livet på land – Verdensmål 15” handler om beskyttelse, genopretning og en bæredygtig forvaltning af naturen og betoner et meget nødvendigt samspil med skovbruget og landbruget, der netop er to meget tunge arealforbrugere i Sorø Kommune.

Sorø Kommune skal aktivt understøtte også dette verdensmål. I Danmark er naturen i voldsom tilbagegang. Vi står midt i en biodiversitetskrise, hvor vi mister arter i et alarmerende tempo. Hvis vi skal vende udviklingen, har naturen brug for markant mere plads – og vi har brug for at passe bedre på den natur, vi har.

Der er stort behov for en en prioriteret indsats for at fremme biodiversiteten og vi kan passende starte med os selv, i Sorø Kommune. Det er en opgave kommunen ikke kan eller skal løse alene. Vi bliver nødt til at have dialog, så vi inddrager og mobiliserer os alle i lokalsamfundet. Vi skal have fokus på samarbejde, samspil og samskabelse, med biodiversitet som omdrejningspunkt. Udspillet hertil må komme fra Sorø Kommune i form af en biodiversitetspolitik eller naturpolitik med dertil knyttede handleplaner.

I november 2021 er der kommunalvalg. Jeg håber meget, at valgkampen op til, og valgresultatet, vil afspejle en støtte til den biologiske mangfoldighed, så vi sammen går en grønnere og mere bæredygtig fremtid i møde.

Godt nytår og på gensyn i naturen!

Kuglebjerg Overdrev. Foto: DN Sorø
Del på sociale medier