Kursus: ”Lær at tackle kroniske smerter”

Formålet med kurset er at give inspiration til, hvordan man kan leve et godt liv, selvom man har kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger af smerterne, så det er den enkelte selv og ikke smerterne der styrer hverdagen og livet. For at deltage, skal man have kroniske smerter, som har varet mindst tre måneder.

Sorø Kommune deltager i den nationale evaluering af kursets effekt og søger derfor borgere med kroniske smerter, som ønsker at deltage – enten som deltager på kurset eller i en kontrolgruppe. Fordelingen foretages ved lodtrækning. Borgere i kontrolgruppen vil kunne tilmelde sig et kursus efter seks måneder.

Kurset varer 6 x 2½ time og foregår på Sorø Sundhedscenter, Rådhusvej 17, 4180 Sorø fra den 12. april – 24. maj 2012 kl. 9.30-12.00

Der er fortsat ledige pladser i projektet. Indtil d. 16. marts kan interesserede henvende sig uforpligtende for nærmere information til:

Asta Nissen, sundhedskonsulent, Sorø Sundhedscenter på tlf.: 57 87 71 61 eller 57 87 71 40.