Fire Sorø-virksomheder fremhæves for deres vilje til at tage et socialt ansvar. Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse:

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. Nu har nyhedsmagasinet Danske Kommuner vendt bøtten og foretaget en opgørelse over de mest ”kommunevenlige” virksomheder. Sorø-virksomheder er flot med.

I undersøgelsen er landets kommuner blevet bedt om at pege på lokale virksomheder, som er gode til at løfte et sociale ansvar ved fx at få udsatte borgere i job, at få unge i uddannelse eller i øvrigt at bidrage til lokalsamfundet både økonomisk og praktisk. Resultatet er en liste på 129 virksomheder.

Sorø-virksomheder er flot med i alle tre kategorier.

Således fremhæves Altan.dk for sin praktiske og økonomiske støtte til lokalsamfundet, mens Multiline og Vibes Malerfirma fremhæves for en særlig indsats i forhold til at hjælpe udsatte borgere i arbejde, og Kopp Sorø er på listen over virksomheder, som er særligt gode til at få unge i uddannelse.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Det glæder mig, at Sorø Kommunes virksomheder er flot repræsenteret i undersøgelsen. Men det overrasker mig ikke, for jeg ved jo, at der er et stærkt engagement ude i virksomhederne, og at rigtig mange – også mange flere end de fire på listen – gerne vil tage ansvar og gøre en forskel i lokalsamfundet på den ene eller den anden måde.

Formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, Anne Madsen, siger:

– Det er en velfortjent anerkendelse af Altan.dk, Multiline, Vibes Malerfirma og Kopp Sorøs indsats, og det bedste er, at de har følgeskab af mange andre virksomheder i Sorø Kommune. Jeg oplever tydeligt, at når man åbent spørger, om nogen vil bidrage, så byder alle ind. Både virksomheder, kommune og borgere. Vi er en treenighed og hinandens forudsætning, og det er, når vi samarbejder, at vi skaber muligheder og resultater.