Tekniske servicemedarbejdere i Sorø på skolebænken
Energiforbruget skal knækkes i kommunens bygninger, så derfor kommer tekniske servicemedarbejdere fra 22 kommunalt ejede institutioner og skoler i Sorø Kommune på kursus i energioptimering.

Som led i den igangværende energirenovering af en lang række bygninger i Sorø Kommune gennemgår tekniske servicemedarbejdere på skoler, institutioner mv. nu et kursusforløb som led i kommunens energioptimering i samarbejde med kommunens ESCO-samarbejdspartner, Schneider Electric. Det sker for at få det maksimale udbytte af den kommunale investering på 68 mio. kr. i den løbende daglige drift af skoler, fritidshjem, idrætsanlæg mv. hvor de tekniske servicemedarbejdere spiller en stor rolle.

Alt i alt omfatter kursusforløbet tekniske servicemedarbejdere i 22 kommunale ejendomme, der omfatter skoler, fritidshjem, idrætsanlæg mv. Forud for kursusforløbet den 13.-14. februar på Sorø Rådhus gennemgår alle serviceteknikere her i januar måned hver især deres egne anlæg i samarbejde med tekniker Niels Holm fra Schneider Electric.

I første omgang gælder kursusforløbet den medarbejdergruppe, der har ansvaret for de ejendomme, hvor der er gennemført energirenovering i 2011. De resterende serviceansvarlige for ejendomme, som ESCO- renoveres i 2012, vil komme på en lignende uddannelse senere på året.

”Formålet er at energioptimere driften i de 22 ejendomme mest muligt, så vi når i mål med de ambitiøse mål om at nedsætte kommunens energiforbrug markant og dermed skære en femtedel af CO2 udslippet inden 2020. Dertil kommer et generelt løft af komfort og indeklima i kommunens bygninger,” siger projektleder Flemming Nytofte Nielsen, Sorø Kommune.

Energistyring er vejen frem
Disse ambitiøse mål forudsætter ifølge Flemming Nytofte Nielsen at de tekniske servicemedarbejdere hvert sted er fortrolige med hvert enkelt anlægs opbygning. ”Det gør det nemmere at overvåge og behovsregulere vand-, varme- og ventilationssystem og samtidig afsløre eventuelle fejlkilder til et unormalt overforbrug,” fortsætter Flemming Nytofte Nielsen. Et af fokusområderne er implementering af energistyring, så Sorø Kommune fremover kan arbejde systematisk og struktureret på at reducere energiforbruget.

”Kursusforløbet rummer derfor også et modul med gennemgang af de analyse- og planlægningsværktøjer, som er tilgængelige for kommunen som led i det løbende samarbejde med Schneider Electric,” siger Flemming Nytofte Nielsen.

Nye gasfyr giver pote
Blandt de energirenoverede ejendomme er Stenlille Skole, der også omfatter SFO og tandpleje. Her har den driftsansvarlige Arne Nielsen netop brugt seks timer på at gennemgå alle installationer sammen med Niels Holm. ”Det var meget nyttigt for begge parter. Jeg fik en lang række nyttige tips ligesom der også var ting som Schneider Electric kunne arbejde videre med. Den største besparelse ligger uden tvivl i at vi har fået 5 nye gasfyr, som selvsagt har en langt bedre driftsøkonomi end de gamle og udslidte. Desuden vil 199 nye armaturer sænke elforbruget markant og give et bedre lys”, siger Arne Nielsen. Stenlille Skole har i dag 450 elever, men udvides med ca. 110 elever fra Stenmagle Skole.

Fakta:
ESCO (Energy Service Companies) er virksomheder, der i samarbejde med kunden gennemfører energispareprojekter baseret på et løbende samarbejde efter implementeringen. ESCO-samarbejdet mellem Sorø Kommune og Schneider Electric betyder, at Sorø er garanteret en bestemt energibesparelse over en aftalt årrække. ESCO- modellen vinder større og større udbredelse i Danmark, hvor en række kommuner på linje med Sorø Kommune har valgt at indgå et samarbejde med en privat energi virksomhed.

Schneider Electric