PRESSEMEDDELELSE

Ambitiøs energirenovering af kommunale bygninger
68 millioner kroner over de næste to år. Så meget har Sorø Kommune besluttet at investere i energirenovering af de kommunale bygninger. Det gavner både økonomien, bygningerne og klimaet.

Den ambitiøse energirenovering sker som et led i kommunens ESCO-projekt.

Linda Nielsen, formand for Teknik og Miljøudvalget, glæder sig over beslutningen: ”ESCO projektet er et ambitiøst projekt, men vi er også nødt til at være ambitiøse, hvis vi vil tage klimaudfordringerne alvorligt. Vi har forpligtet os til at reducere vores CO2 udslip med 20 procent inden 2020. Så der skal handles på dette her. Og her er ESCO-projektet et væsentligt element,” siger hun.

Inspiration til private
Linda Nielsen håber, at også private vil lade sig inspirere af tankegangen bag ESCO-projektet.

”Der er rigtig mange mennesker, som vil kunne spare både energi og vand – og dermed penge – ved at energirenovere deres bolig. Det er til glæde for privatøkonomien – og set i det lidt større perspektiv er det til glæde for klimaet, fordi det er en af måderne vi kan reducere vores CO2-udledning,” siger Linda Nielsen.

Eksempelvis kan man reducere energiforbruget i et 1970’er-parcelhus med helt op til 80 procent med en omfattende energirenovering. Men mindre kan også gøre det. En god efterisolering og nye termoruder kan også gøre en forskel, der kan ses på varmeregningen.

Store besparelser at hente
I alt 66 kommunale bygninger er blevet analyseret som led i projektet. I alt 133.000 m2 vil indgå i renoveringen, der ventes at medføre en årlig driftsbesparelse på el, vand og varme på 2,4 mio. kroner. Eksempelvis regner kommunen med at kunne spare ca. 22 procent af sit varmeforbrug. Endelig opnås en årlig CO2 besparelse på 18 procent. En væsentlig sidegevinst er, at en lang række af kommunens bygninger får et tiltrængt vedligeholdelsesmæssigt løft. Også indeklimaet vil typisk blive forbedret ved renoveringen.

Blandt de bygninger, som skal energirenoveres er Ruds Vedby Skole, Holbergskolen, Borgerskolen, Munke Bjergby Børnehave og Ventemøllegården. Men næsten alle de kommunale bygninger vil blive forbedret i en eller anden grad som led i projektet.

Lang tilbagebetalingstid og stor effekt
”Med en så stor investering vil vi virkelig komme til at se og mærke en forbedring i vores ejendomsmasse. Udover investeringen i de tekniske forbedringer med kort tilbagebetalingstid, har vi således mulighed for i en del bygninger at få udskiftet vinduer, efterisoleret hulmure og tag og udskiftet belysning. Energibesparende tiltag som ofte har en tilbagebetalingstid på 20-30 år, men som er væsentlige og samtidig vil medvirke til at forbedre indeklimaet i vores ejendomme,” siger projektleder Jesper Storm fra Sorø Kommunes Ejendomscenter.

Fakta om ESCO-projektet
ECSO-projektet går ud på at investere i energibesparende bygningsforbedringer, der finansieres og tilbagebetales gennem energibesparelser.

Energirenoveringen gennemføres i samarbejde med Schneider Electric Buildings Denmark A/S, som er eksperter i netop energirenovering af bygninger.

Sorø Rådhus - i renoveringsfasen