Sorø Ungdomsprojekt og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø afholder fælles klimaarrangement på Værkerne i Sorø. Den 29. januar fra kl. 19.00 til 21.30:

Mange steder på kloden mærker man klimaforandringerne. Ekstreme skovbrande, smeltende ismasser, oversvømmelser og vildere storme.

I Danmark er vi endnu sluppet nådig. Først en sommer med tørke, og nu et af de vådeste år nogensinde.

Mange er urolige og flere end før vil gerne handle. Om ikke andet for at være forsigtig i så afgørende sag.

Derfor henvendte Sorø Ungdomsprojekt sig sidste år til Danmarks Naturfredningsforening i Sorø. For at finde ud af, om der var basis for et samarbejde.

Det bliver et møde med vægt på handling, hvor gæster kan blive klogere på, hvad man som familie og enkeltperson kan gøre for at leve mere klimavenligt.

Denne del står journalist Stig Lindén-Søndersø for, og han tager udgangspunkt i den klimarejse, han har taget sammen med sin familie over de sidste par år.

Derudover er Sorø Kommune også i fokus. For hvad har kommunen egentlig gjort? Og hvad kunne grupperne tænke sig, at den gjorde i fremtiden?

Sorø Ungdomsprojekts Sigurd Hutnik Nielsen lægger op til en workshop omkring Sorø kommunes klimapolitik.

Han tager afsæt i, hvad kommunen har gjort hidtil og hvad planerne er fremover.

Til sidst er idéen, at deltagerne i klimaarrangementet sammen udformer en kommentar til Sorø kommune. Med forsamlingens bud på, hvad en aktiv kommunal klimapolitik bør indeholde.

Niels Hilker. Foto: DN Sorø