Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Uanset hvilke krumspring regeringen lægger for dagen, så tælles der langsomt ned. Inden sommerferien skal vi til valg. Fra Enhedslisten vil vi opfordre til, at klimakrisen og den sociale krise sættes øverst på dagsordenen. Den. 15. marts er der international FridaysForFuture klimastrejke dag. Der er blandt andet taget initiativ til en strejke i Sorø.

Det er der al mulig grund til at glæde sig over. Vi kan ikke vedblive at sætte vækst over klima, miljø og fremtiden. Vores efterkommere har ret til rent drikkevand og til en klar luft. Det forudsætter, efter Enhedslisten opfattelse, at klimakampen kobles globalt og lokalt. Det vil i denne kontekst sige at sætte fokus på de problematikker, der kunne gøres noget ved lokalt, men som af politiske årsager er fravalgt.

I løbet af den seneste valgperiode har vi i Sorø set, at det blå flertalt (B, C, V, O og Å) har valgt en ren neo-liberal grundstrategi. I forbindelse med budgetaftalen står der blandt andet: ”Sorø Kommune er et godt sted at drive virksomhed. Partierne lægger vægt på, at kommunens ledere og medarbejdere fortsat står klar med den rådgivning og erhvervsservice erhvervslivet efterspørger”. Der lægges ikke skjul på, at vækst har højeste prioritet: ”Med budgetaftalen lægges der derfor vægt på at kommunen, i takt med at der sker fornyelser, vælger de muligheder, der findes, for at begrænse CO2-udslippet i det omfang det også er økonomisk bæredygtigt.”

Klimaet bliver med den sætning underlagt økonomien. Holdningen hos partierne er åbenlyst den, at de gerne vil klimaet, men det skal være gratis og må ikke gå ud over væksten.
Det er flere gange omsat til praksis.

For eksempel blev certificeringen af Sorø som klimakommune udskudt i et år af de samme partier, fordi det indebar en økonomisk omkostning.

De samme partier stemte imod sikringen af grønne korridorer, da lokalplanen for erhvervsområdet nord for motorvejen skulle vedtages. I Sorø Kommune er der ikke gode erfaringer med at underlægge miljøet en økonomisk rettesnor.

Sorø Kommune har i alt væsentlighed tabt en PCB-sag i retssalene. Det er et deprimerende eksempel på, at økonomisk bæredygtigt ikke nødvendigvis også er miljømæssigt bæredygtigt. Det har igen vist sig, at det både er dyrt og miljøskadeligt, når ”billigst er bedst” metoden foretrækkes. I det hele taget er det absurd at underlægge klima- og miljøpolitikken neoliberale cost-benefit analyser. Med det udgangspunkt vil klima og miljø altid være taberen!

I blå bloks budgetforslag blev der ikke sat midler af til finansiering af klima- og miljøtiltag. Det er hensigtserklæringer og ønsker om, at fonde m.v. vil bidrage til at løfte klimaet. Enhedslisten ønsker at gennemføre konkrete initiativer, der styrker klima og miljøindsatsen betragteligt. Klima og miljø SKAL have fortrinsret også før kortsigtede vækst og økonomiønsker. Vi er i dag nået et stade, hvor vi må erkende, at skal vi give vores jord videre til børn og børnebørn, så kræver det, at væksten bremses, og klimaet får fortrinsret for økonomien.

Så hvis vi mener, at klimaet skal tages alvorligt, så undlad at stemme på de partier, der ikke lever op til deres løfter. Det skal ikke være gratis at svigte – hverken lokalt eller global. Hvis klimaet kun er snak og valgflæsk, har det ingen værdi. Det handler om, at stå på mål for klimaet i hverdagen.

For at citere den unge, svenske klimaaktivist Greta Tunberg ”I siger I elsker jeres børn over alt andet, og alligevel stjæler I deres fremtid for øjnene af dem”.

Foto: ABW