Af Lars Damgaard, Formand for Børn og Undervisningsudvalget, og Lars Schmidt, Formand for Social og Sundhedsudvalget – Dansk Folkeparti

Årets Budgetforhandlingerne for de kommende år er i lyset af den nye udligningsreform for alvor gået i gang. I Dansk folkeparti er vi rigtig glade for, at vi med den nye udligningsreform har fået for mere end ”50 millioner kroner nye muligheder”.

Men vores frygt har desværre vist sig at blive til virkelighed. Ingen af de ”flere penge” vi har fået kan bruges på Service. Vi kunne i Dansk Folkeparti ikke få opbakning til at ”øremærke” nogle af pengene til service og velfærd. Både regeringen, der primært ønsker at tilgodese deres ”egne” kommuner, og Venstre, der primært arbejder for skattelettelser, valgte at se stort på flere års underfinansiering af blandt andet Sorø Kommune.

Men som altid tager vi ansvar og går konstruktivt ind i de aktuelle budgetforhandlinger. Som indgang til forhandlinger er det dog meget vigtig for os at slå fast, at selvom vi er en del af det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen, kommer Dansk Folkepartis medlemmer i kommunalbestyrelsen ikke til at stemme for skattelettelser, før vi har 100 % sikkerhed for, at det ikke sker på bekostning af service og velfærd for kommunens borgere.

Og vi kommer ikke til at kaste flere penge efter integration, der ikke virker. Ingen undervisning i at køre på cykel, modersmålsundervisning, særlige jobordninger eller andre eksempler på misforståede indsatser.

Vi er naturligvis rigtig glade for, at vi trods alt kan tage fat på det store efterslæb på renoveringen af vores bygninger, vi har fået på grund af den ulige ressourcefordeling.

Men det er altså for os helt afgørende, at det er til gavn for alle kommunens borgere, og ikke kun dem der vil få gavn af skattelettelser. Hver eneste krone, der kan bruges på at hæve vores service og velfærd, skal bruges på service og vældfærd.

Vi ønsker at forhandlingerne ikke bare kommer til at være tom politisk snak og populisme. For os drejer det sig om resultater der kan mærkes.

Del på sociale medier