I foråret 2023 kan 20 elever på Sorø Privatskole glæde sig til at komme på et udvekslingsophold i Tyskland under EU’s uddannelsesprogram Erasmus+, som giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i bl.a. grundskolen.

Afdelingsleder Thomas Wenzell Aziz er netop vendt hjem fra et kontaktseminar i Dublin for nyligt optagne undervisningsinstitutioner i Erasmus+. Opgaven var at etablere partnerskaber mellem skolerne i programmet, og det er lykkes for Sorø Privatskole i første omgang at få gang i udvekslingssamarbejder i Tyskland, Finland og Irland. Desuden er der kontakter til skoler i Slovakiet, Østrig og Ungarn.

Programmets formål er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

Derfor kan 20 elever til foråret se frem til at rejse på en uges ophold til den sydvesttyske by, Daun, hvor de skal følge undervisningen på Thomas Morus Gymnasium. Turen er finansieret af Erasmus+ programmet

”Det bliver en tur, hvor eleverne skal opleve undervisningen i et andet land. Det er meningen de skal øge deres forståelse for Europa og den europæiske kultur, så deres forståelse og udsyn på verden bliver mere nuanceret,” siger Thomas Wenzell Aziz.

Han tilføjer, at kriterierne for at blive valgt til at deltage i turen endnu ikke er på plads, men deltagerne kan se frem til en både spændende og krævende tur, der kræver åbenhed og villighed til at arbejde i en anden skolekultur.

Udveksling af medarbejdere
Under Erasmus+ kommer nogle af skolens medarbejdere desuden til at indgå i en medarbejderudveksling med andre europæiske skoler for at fremme den gensidige forståelse i Europa.

”Jeg oplevede stor interesse fra mine europæiske kolleger for at høre mere om den problemorienterede læring, vi fokuserer på her på skolen, frem for den mere eksamensorienterede undervisning, som er mere fremtrædende i andre europæiske lande. Så også på medarbejdersiden kan vi se frem til at øge vores internationale berøringsflade, ” siger Thomas Wenzell Aziz.

Optagelseskriterierne for at komme med på den første tur til Tyskland meldes ud efter nytår.

Repræsentanter fra fire europæiske undervisningsinstitutioner er klar til at samarbejde under EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Nr. 2 fra venstre er afdelingsleder Thomas Wenzell Aziz, Sorø Privatskole. Pressefoto.