Deltagerne i kirkevandringen. Foto fra Alsted kirke.

Det var nyt, at der søndag 23. september var arrangeret kirkevandring mellem Alsted og Fjenneslev Kirke – og det var da også nyt, at præsten læste evangeliet op i praktisk tøj og senere gik sammen med 12 andre på vandringen.

Anders havde valgt 2 salmer til den korte andagt i Alsted Kirke, nemlig ”I østen stiger solen op” og ”Septembers himmel er så blå”. Begge var velvalgt til dagen og til den meget smukke tur, hvor deltagerne gik i rask tempo med hyggesnak og et enkelt ”vuf”
I Fjenneslev nød man en kop kaffe og hyggede sig med dem, som dumpede ind inden gudstjenesten. Konfirmanderne med forældre fyldte godt op i kirken, og det blev en særlig gudstjeneste for alle – men ikke mindst for dem, som havde gået fra Alsted. En god dag.