Af Niels Hilker, formand for DN Sorø  – på vegne af Grønt Forum

Sorø Kommunes forslag til budget for 2024 vil de facto nedlægge naturvejledningen, som udgår fra Kongskilde Naturcenter. Med besparelsen på 447.000 i 2024 og 596.000 i hvert af overslagsårene efterlades ingen reel mulighed for at vejledningen kan fortsætte.

Dette vil medlemmerne af Grønt Forums på det kraftigste advare imod. Besparelsen vil efter vores opfattelse forringe Sorø Kommunes naturtilbud til børn langt ud over det rimelige og forsvarlige. Vi finder det endvidere uværdigt, at naturvejledningen hvert år skal være i fare for nedlæggelse.

Naturvejledningen har en bred målgruppe, der omfatter: skoler, dagtilbud, herunder lærere og pædagoger, pædagogstuderende, børnefamilier, voksne: både de allerede naturinteresserede og de naturfremmede, som har brug for motivation og en hjælpende hånd til at komme ud.

Og især børnene skal ud i naturen. Ud og mærke jorden og se på skyerne, blomsterne og træerne. Alt tyder på, at den tid, børn bruger i naturen, er rigtig godt givet ud. Naturoplevelser giver ikke kun glæde og udfordringer for barnet, mens det er i naturen. Ophold i naturen giver sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen.

Men hvis børnene omvendt ikke kommer ud og får en “forbindelse” til naturen, så er der større risiko for, at naturen ikke kommer til at spille en rolle i deres voksne liv. At bruge naturen minder os om, at naturen er vores livsgrundlag, som forsyner os med frisk luft, rent vand, sunde fødevarer og muligheden for at leve og overleve sammen med millioner af andre arter og organismer.

For at illustrere lidt af bredden i naturvejledningens aktiviteter vil vi pege på:

  • at Kongskilde Naturcenter alene i 2023 laver formidling, undervisning og aktiviteter for mere end 3000 børn og voksne
  • at mere end 1000 børn og voksne i 2023 deltager i Kongskilde Naturcenters aktiviteter i forbindelse med offentlige arrangementer
  • at mere end 200 familier i 2023 deltager i Kongskilde Naturcenters naturklub, som er et tilbud til familier, hvor de sammen fordyber sig i naturoplevelser med leg og læring
  • at der i 2023 bliver afholdt kompetenceudviklende kurser for mere end 150 pædagoger og lærere for derigennem at styrke arbejdet med naturfagsundervisning.
  • at mere end 800 skoleelever i 2023 deltager i forløb i forbindelse med projektet En naturvidenskabelig rejse langs Susåen
  • at mere end 350 børn og voksne har deltaget i sommerferieaktiviteter, hvor de blandt andet har været en tur i kano. Her er de blevet klogere på vand og videnskab og på, hvordan man færdes sikkert i kano.
  • at naturvejledningen både tilbyder formidling og undervisning med udgangspunkt i naturcenteret på Skælskørvej, men også på legepladserne, i skolegårdene, og i naturområder som skoler og dagtilbud har i deres nærområder. Og hjælper på den måde børnene til at blive trygge ved at færdes i, og ved at bruge, naturen i deres eget lokalområde.
  • at Kongskilde Naturcenter danner rammen for et frivilligt socialt fællesskab, hvor frivillige voksne bidrager til formidling og ikke mindst til alle de praktiske gøremål, der er forbundet med at drive et naturcenter.

Hertil kommer, at med Sorø Kommunes økonomiske bidrag til naturvejledningen, er det muligt at få støtte fra eksterne fonde til udviklingsaktiviteter, udstyr og materialer. På den måde er Sorø Kommunes bidrag også økonomisk set en virkelig god investering. Sorø Kommunes økonomiske bidrag er en forudsætning for at kunne modtage eksterne fondsmidler. Hvilket naturligvis også er en vigtig begrundelse for at Sorø Kommune skal fortsætte med tilskuddet.

Grønt Forum ser derfor frem til, at det meget ødelæggende forslag om at sløjfe det økonomiske bidrag til Naturvejledningen ved Kongskilde Naturcenter fjernes.

Foto: ABW