Den 12. januar 2012 kl. 15 arrangerer sognepræst Kristian Østergaard en studiekreds, hvor Ole Wivels digt “Paaske” udgør temaet.

Forfatteren Kasper Støvring vil holde oplæg om Ole Wivel, der med Martin A. Hansen var en central skikkelse i kredsen omkring tidsskriftet Heretica. Digtet “Paaske” (1948) udtrykker den kristne og metafysiske livsholdning, der var udbredt i efterkrigstidens litteratur.

Den kulturkonservative debattør Kasper Støvring er bl.a. kendt for bøger om Villy Sørensen og bloggen Kulturkamp på Berlingske Tidende. Han arbejder for tiden på et værk om Heretica, der bl.a. kommer til at indeholde en konkret analyse af digtet Paaske.

Oplæg og diskussion foregår i Sorø Sognegård. Digtet “Påske” kan rekvireres på kirkekontoret.

Kasper Støvring (Foto: Morten Holtum)