Børn og Undervisningsudvalget har i dag besluttet at arbejde videre med tre tiltag for at tilpasse kapaciteten på daginstitutionsområdet.

Baggrunden for beslutningen er, at børnetallet er faldende. Det betyder, at flere institutioner i kommunen har hele stuer stående tomme. Pt. er der 238 ledige pladser i kommunens institutioner. Det betyder, at udgifterne pr. barn stiger, fordi de faste udgifter til bygninger, ledelse og administration skal deles af færre børn.

Udvalget behandlede et kommissorium som pegede på tre forslag til kapacitetstilpasning: 1) justering af ressourcetildeling til den kommunale dagpleje, 2) kapacitetstilpasning i distrikter, i form af lukning af Landsbybørnehuset og yderligere én daginstitution i Pedersborg distrikt og 3) kapacitetstilpasning generelt, i form af flere lukkedage og/eller kortere åbningstider.

Udvalgte besluttede at sende alle tre forslag i høring. Udvalgsformand Rolf Clausen siger:

– Jeg er klar over, at de næste måneder bliver vanskelige for de daginstitutioner som er i spil. Jeg vil opfordre til, at man som medarbejder eller forælder ikke tøver med at tage en snak med sin daginstitutionsleder, hvis man har spørgsmål omkring processen. Når vi fra udvalgets side har valgt at bringe fire institutioner i spil hen over en høringsperiode, så er det fordi, vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, at der er over 200 ledige daginstitutionspladser i Pedersborg distrikt. Hvis vi skal skaffe det råderum, der er lagt op til, er vi nødt til at tilpasse antallet af pladser til antallet af børn. Det betyder, at vi bliver nødt til at gennemføre nogle af de tiltag, vi har behandlet i dag. Derfor synes vi, det er mest reelt, at sende alle forslagene i høring.

Forslaget vil nu blive sendt i høring frem til 2. september, hvor udvalget vil behandle sagen igen og tage stilling til, hvilke forslag, der skal gennemføres.

Hvis det til den tid bliver besluttet at lukke en eller to daginstitutioner, vil børnene i de institutioner blive flyttet til andre institutioner. Det vil være forældrenes frie valg, som i samspil med de gældende visitationsregler kommer til at afgøre, hvor børnene flytter hen.

Antallet af medarbejdere følger børnetallet, så der vil ikke som udgangspunkt skulle finde større reduktioner i medarbejderantallet sted.

Forældre og medarbejdere som har spørgsmål om beslutningen eller processen er velkomne til at kontakte lederen på deres daginstitution eller Pladsanvisningen i Borgerservice.

grønnegården