Jump4fun nature er træning for børn med overvægt og sårbare børn. Tilbuddet kører nu på tredje år i Sorø Kommune og kan fra årsskiftet tilbyde et nyt hold i Sorø by.

Det skriver DGI til Dit Sorø.

Fysisk aktivitet, bevægelse og idræt skal være en sund og sjov del af hverdagen, men for mange børn og unge er det langt fra oplevelsen. Det gør DGI i samarbejde med Sorø Kommune og lokale idrætsforeninger noget ved med konceptet Jump4fun nature.

Flere kan være med
I seneste sæson har flere end 60 børn været i gang i Ruds Vedby og Dianalund, og tilbuddet fortsætter i Sorø Kommune, nu også med træning i Sorø by.

“Det er de tre foreninger: Ruds Vedby Idrætsforening, Dianalund Idrætsforening og SOR IF, som tilbyder træning på tre forskellige hold i forskellige dele af kommunen.

Ud over ugentlige træningsgange tilbydes deltagerne at være med i fælles arrangementer, træning sammen med familierne, madskoler og lejre sammen med Jump4fun-hold i andre kommuner”, siger Carina Vestergaard, der er projektmedarbejder.

Foto: DGI.

Instruktørerne gør en forskel
Jump4fun opfordrer børnene til at træne to gange om ugen, så det bliver en naturlig del af hverdagen at træne sin krop. Man kan derfor vælge mellem de forskellige hold i samme kommune.

“Det handler rigtig meget om at vende ærgerlige oplevelser med idræt, hvor man oplever ikke at slå til eller at blive valgt fra. I Jump4fun vælger vi bevægelse og hinanden til. Derfor er sammenhold og opbakning vigtige kodeord, når træningen forberede og afvikles”, siger Carina Vestergaard.

Jump4fun virker på både børn og voksne
Lige før sommerferien blev 100 Jump4fun-børn interviewet for at undersøge effekten. Flere børn oplever øget selvværd, større styrke, bedre kondition og mere lyst til at bevæge sig. Nogle børn har også oplevet vægttab, der også er med til at skabe en øget motivation for at bevæge sig.

“Fællesskabet, nye venner, opbakningen, og dét at træningen er sjov og legende uden konkurrence som det bærende element, betyder meget for børnene. Det er vigtigt at blive bedre – men med udgangspunkt i egne evner”, siger Carina Vestergaard og fortsætter:

“Også forældrene kan mærke en forskel på deres børn. Flere oplever, at børnene er blevet mere motiveret for bevægelse, spiser sundere og får mere selvtillid. Forældrene sætter stor pris på, at der er plads til forskelligheder, til leg og til at være nybegynder”.

I Sorø kommune kan du træne med på Jump4fun

Mandage kl. 16-17 i Sorø – Kontakt Foreningsguide John Christoffersen, tlf. 53643879
Tirsdage kl. 16-17 i Dianalund – Kontakt instruktør Lasse Røhmann, tlf. 4034 7227
Tirsdage kl. 17-18 i Ruds Vedby Hallen. Kontakt instruktør Jonas Henriksen på 2342 7935

Om projektet
I juni måned var over 400 børn og unge med på et Jump4fun-hold – hertil tæller de børn og unge, der tidligere har deltaget, hvoraf mange er udsluset til almindelige hold i lokale idrætsforeninger.

Jump4fun nature i Sorø Kommune er en del af Jump4fun, som 15 kommuner tilbyder. I Sorø Kommune er træningskonceptet støttet af Den Sociale Naturpulje. Det betyder, at træningen i sommerperioden foregår udendørs, hvor børnene oplever og bruger naturen på en ny måde.

Jump4fun er et partnerskab mellem DGI, Julemærkefonden og hospitaler på Sjælland. Jump4fun understøttes økonomisk af de medvirkende kommuner og er altid forankret i lokale idrætsforeninger.