Af Jakob Spliid, politiker

Mit første år i kommunalbestyrelsen er ved at rinde ud og det sidste møde for i år har været holdt.

Det har været et fantastisk spændende og travlt år, hvor jeg har brugt rigtig meget af min tid på at sætte mig ind i rigtig mange ting, samtidig med at der har været meget at tage stilling til. Konklusionen er heldigvis, at jeg er blevet meget klogere.

Ikke mindst på Børn og undervisningsudvalgets område, som er et meget omfattende, men spændende område. Jeg ser meget frem til at skulle i gang med det kommende år, som er fyldt med vigtige og store beslutninger.
I modsætning til samme tidspunkt sidste år, føler jeg mig klædt godt på til alt det der venter.

Mange timers fordybning derhjemme foran computeren, et fagcenter med fagcenterchefen i spidsen som har været en kæmpe hjælp, med ugentlige møder og altid lynhurtigt har sendt materiale hvis jeg har efterspurgt det.
Dialogmøder med skolebestyrelser og områdebestyrelser, skoleledere mf.

Besøg på alle kommunens daginstitutioner og skoler.

Alt sammen har været med til at give mig et ordentlig fundament som formand for området. Det kommende år skal der bygges oven på fundamentet.

Det er vigtigt for mig at være i dialog med alle berørte parter, så vi som politikere er klædt godt på, når vi skal tage beslutninger som har stor betydning for både ansatte, forældre og børn.

Derfor er jeg også glad for, at jeg i det kommende år, skal være med til nye tiltag hvor både viden og ideer kan deles, herunder i vores nye tiltag “advisory board, som er et nyt rådgivende organ for folkeskoleområdet, med 19 personer med forskellig positioner. Der kan også nævnes “Sammen om skolen” og “skoleudviklingssamtaler”

Det har også været et år, hvor jeg har været væk fra familien derhjemme 89 aftner, til diverse møder. Det har krævet en kæmpe indsats af Debbie, som har været verdens bedste kæreste og mor. Det kræver en særlig støbning når man med børn på 1, 5 og 6 år skal være så meget alene. Lærke var kun 1 måned da jeg blev til kommunalvalget i 2021. Det havde ikke været muligt uden Debbie.

Jeg har nydt samarbejdet med mine kollegaer og jeg syntes heldigvis at der trods uenigheder af og til er et godt arbejdsklima på tværs af partier i udvalg og kommunalbestyrelse.

Alt i alt har jeg været godt tilfreds med det første år, selvom det er et lidt ærgerligt tidspunkt at komne ind i politik på, når inflation, dårlig økonomiaftale og stigende udfordringer på bl.a. det specialiseret børneområde gør, at pengene desværre ikke rækker så langt pt. Men det giver til gengæld masser af opgaver der skal løses.

Hvis jeg skal nævne 2 ting som jeg vil fremhæve i 2022, som jeg har været særlig glad for og som er to ting hvor min og Venstre indflydelse har været gjort gældende, så har det været beslutningen om at bygge en ny daginstitution i Dianalund, i stedet for at lave en samlokation med skolen.

Den anden ting er da vi besluttede at søge om frisættelse på folkeskoleområdet, hvor jeg håber at vi får tildelt aftalen. Jeg tror på, at det kan være med til at løse vores udfordringer med stor mistrivsel og behov for specialundervisning, da vi på den måde vil kunne afkorte skoledagene, lave mere to-voksenordning og i det hele taget lave en mere spændende undervisning.

Med det ønsker jeg alle et rigtig godt 2023!

Foto: ABW