Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Niels Hilker
Niels Hilker

Fødevarestyrelsen har i 2014 lavet en landsdækkende opgørelse over svinebesætninger, hvor der ikke er konstaterede MRSA-smitte. Listen viser ingen svinebesætninger i Sorø Kommune, der er fri for MRSA. Betegnelsen dækker den meget smittefarlige stafylokok, som er resistent over for antibiotika og dermed en alvorlig trussel mod folkesundheden. – Det understreges at opgørelsen ikke er lavet for at hænge nogen ud, men for at vise det kan lade sig gøre at undgå smitten med en nænsom og bæredygtig svineavl.

Svinelobbyen har forsøgt at bremse offentliggørelsen men tabte forleden i Højesteret til journalisterne Kjeld Hansen og Niels Mulvad, der står bag opgørelsen.

Det er lykkedes DN Sorø at lave en aftale med netop Kjeld Hansen, så han onsdag den 30. marts kl. 19.00 vil holde et oplæg i Salen i Kultur- og Fritidscentret. Husk derfor at sætte kryds i kalenderen, hvis du vil med til en spændende og oplysende aften.

Keld Hansen er kendt som forfatter og debattør og har ført en årelang kamp mod svineproduktionens belastning af natur og miljø. I foredraget i Sorø vil han vil komme ind på, hvor slemt det står til, men også pege på mulige løsninger og en vej frem.