Overgangsordningen for CE-mærkning af stålkomponenter er blevet forlænget til 1. juli 2014 – Sorø Erhverv holder informationsmøde i Sorø den 22. marts om CE-mærkning.

Forlængelsen er ikke velset for de virksomheder, der har arbejdet seriøst og målrettet mod at overholde lovens krav. Virksomhederne frygter, at der i en rum tid vil være konkurrenceforvridning fra de virksomheder, der bevidst overtræder landets love. De bebudede kontrolforanstaltninger træder formodentlig ikke i kraft før 2014.

Hør hvad loven siger torsdag den 22. marts 2012 kl. 8.15 til 11.00.

Jens Krogsgaard fra DS Håndværk og Industri fører deltagerne igennem de procedurer, der er vigtige i forbindelse med CE-mærkningen, bl.a. valg af CE-mærkningsmetode samt lovkrav til, hvad der skal CE-mærkes.

Mødet holdes i Energiens Hus Energivej 3 4180 Sorø. Se mere information om arrangementet på Sorø Erhvervs hjemmeside: www.soroerhverv.dk under Arrangementer.

Tilmelding til erhverv@soroe.dk senest onsdag den 21. marts.