Hvorfor markeres Holbergs fødselsdag på Sorø Akademi?

Efter reformationen oprettede Frederik d. II i 1586 skolen i Soer, som hans søn Christian d. IV udbyggede til også at omfatte et akademi. Dårlige tider for landbruget i forbindelse med svenskekrigene medførte senere, at Christian d. IV’s Akademi blev nedlagt. Skolen fortsatte dog og i midten af 1700 tallet opstod ideen om at oprette et nyt akademi: Frederik d. V´s Akademi. De gamle kloster- og senere skolebygninger blev moderniseret og ombygget i barokstil og Ingemanns og Molbechs Hus føjedes til.

Det er til dette akademi Holberg i 1747 testamenterede sine godser og til gengæld blev gjort til baron. Arven skulle bruges til driften og tilfaldt først akademiet ved Holbergs død. Da den lod vente på sig, blev der i 1751 indgået en aftale om, at Holberg kunne få et gravsted i Klosterkirken, hvis han gav afkald på sine midler i levende live.

Holberg døde i 1754 og der blev indrettet et begravelseskammer i træ til baronen bag alteret i Sorø  Klosterkirke. I 1780 blev han overført til et af sidekapellerne i nordre korsarm og her endelig stedt til hvile i billedhuggeren Wiedewelts marmorsarkofag.

Holbergs gods havde hovedsæde i Tersløse (Dianalund) og lå således nord for Stiftelsen Sorø
Akademis gods.

”Holbergs penge” er senere brugt som undskyldning, når man disponerede over Akademiets overskud bl. a. til tilskud og ikke tilbagebetalte lån til Det Kongelige Teater. Til gengæld herfor er skolens elever blevet inviteret i teateret på Holbergs fødselsdag d. 3. december. I dag er teateret og Stiftelsen Sorø Akademi blevet enige om, at Stiftelsen betaler en stærk reduceret billetpris.

Holbergs bibliotek tilfaldt ligeledes Stiftelsen, men gik til grunde i forbindelse med branden i 1813. Det er delvist retableret ved donationer bl.a. fra Veluxfonden. Derudover arvede Stiftelsen personlige genstande som fx Roselius portræt af Holberg i Grønne Sal.

Der er senere føjet en del minder til om Ludvig Holberg: Thorvaldsens buste af Holberg i Røde Sal, V. Bissens statue af Holberg i Akademihaven, Valdemar Neiiendams maleri af Holberg i Wilsters Stue og navngivelsen af alumnatet ”Holbergs Hus”. I Biblioteket er der ydermere et antal portrætter, buster, medaljer og miniaturer, der i tidens løb er skænket af gamle soranere.

Holbergs fødselsdag markeres desuden af Soransk Samfund, der med stige bekranser statuen foran Det Kongelige Teater om formiddagen.

Skolen lukker på hverdage kl. 12. For alumnerne (kosteleverne) er der et eftermiddagsarrangement på skolen, hvor en lærer fortæller om Holberg, mens der drikkes chokolade og spises lagkage. 3gerne modtages om eftermiddagen i Soranernes Hus i København og er om aftenen til forestilling i Det Kongelige Teater.

Soranernes Hus