Af Linda Nielsen og Kristiane Nyborg, SF Sorø

Alle børn skal have en god start på livet. Derfor har SF kæmpet for at få indført minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. I tillæg til finanslovsaftalen lykkedes det at få suppleret med ekstra midler fra vores egen budgetaftale i Sorø Kommune.

Ifølge planen vil vi have minimumsnormeringer i 2023. Det er vi godt tilfredse med. Børn skal nemlig have et godt og trygt børneliv med nok voksne omkring sig, så alle bliver hørt og set. Hvor der er tid til omsorg og nærvær.

Derfor nytter det ikke, at vi nu sender 5-6 årige børnehavebørn over i en SFO, hvor der kun er 1 voksen pr. 15 børn. Det er det, der vil ske efter påske i år, hvor de store børnehavebørn skal starte i ”før-skole SFO”. Børnene skal stadig først starte i 0. klasse til august, men meldes ud af deres kendte børnehave for i stedet at være hele dagen i en SFO, hvor der er én voksen til at tage sig af 15 børn.

Den tidlige SFO-start blev aftalt af de blå partier i Byrådet i budget 2019. Formålet var at spare 900.000 kroner om året.

Det er ubærligt, at børnene skal udsættes for så dårlige normering i den sidste del af deres børnehavealder. Det er baggrunden for, at SF på økonomiudvalgets seneste møde stillede et ændringsforslag om, at der tilføres 800.000 kroner til de børnehavebørn, som går over i ”før skole-SFO”. Det betyder, at vi kan nå ned på en normering, der hedder 12,4 børn pr. voksen. Selvom det langt fra er tilfredsstillende eller en acceptabel normering, mener vi at det er vigtigt at gøre, hvad der overhovedet er muligt for at forbedre børnenes rammer.

I SF mener vi, at det skal være slut med at jonglere rundt med børnenes hverdagsliv for at finde besparelser. Minimumsnormeringerne skal følge barnets alder og når det bliver lov i 2024, vil det ikke længere være muligt at flytte børn i tidlig børnehave eller tidlig SFO for at spare penge.

Del på sociale medier