Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Bjarne Kjems fra De Radikale påstår hårdnakket, at alle bakker op om, at det skal have konsekvenser for blandt andre banker og store virksomheder, hvis de deltager i hvidvask og skattesnyd.

Fra Enhedslisten ville vi ønske, det var rigtigt! For det er Enhedslistens opfattelse, at krisen omkring vores klima og den voksende sociale krise, der er forårsaget af mange års neoliberal politik, er uløseligt forbundet. Begge dele skal løses, og det skal vi gøre, blandt andet ved at sætte ind overfor finanssektorens hæmningsløse grådighed.

Faktum er, at det ikke var et flertal i Byrådet i august 2018, der bakkede op om Enhedslistens forslag om en bæredygtig finansiel strategi, der afspejler at Sorø Kommune ikke ønsker at investere i virksomheder og pengeinstitutter, der har deltaget i:
– hvidvask
– skatteunddragelse eller på anden vis deltage i at hjælpe borgere og virksomheder med at gemme og unddrage deres skatteforpligtigelse i Danmark
– investerer i fossile energiselskaber og i virksomheder, der investerer i kul, gas og olie.

Den manglende opbakning kunne ses sort på hvidt, da blå blok med Venstre, Konservative, DF, Radikale og Alternativet fremlagde deres budgetforslag. Således stoppede sætningen efter en finansiel strategi, der lægger vægt på at kommunens aktive investeringer i sektorer eller puljer, der ikke påvirker klimaet negativt.

Ikke engang klimaet kunne få en garanti, mens ønsket om at få indskrevet skattesvindel og hvidvask blev overhovedet ikke blev nævnt af andre end mindretallet!

Heller ikke den reducerede, men dog miljørigtige politik, blev ført til ende. Således står der i budgetaftalen, at der lægges ”vægt på, at kommunen i takt med, at der sker fornyelser, vælger de muligheder, der findes, for at begrænse CO2-udslippet i det omfang det også er økonomisk bæredygtigt.”

På miljøområdet valgte det borgerlige flertal (B, C, V, O og Å) at prioritere økonomien!

Ret skal være ret, og det er rigtigt, når Bjarne Kjems skriver, at der ikke var afstemning om forslaget. Jeg huskede forkert og forvekslede det med et andet forslag, hvor de Radikale og Alternativet svigtede deres valgløfter – nemlig forslaget om borgerdrevne forslag, hvor de Radikale og Alternativet valgte at undlade at stemme og således hjalp resten af blå blok til at stemme forslaget ned.

Bo Mouritzen