Af Tage Møller, Stenlille

I mere end 7 år har min hustru og jeg måtte kæmpe imod det kommunalt ejede selskab Sorø Forsyning, inden selskabsbestyrelse og Sorø-politikerne forleden krøb til korset og gav os medhold i vore årelange påstande om magtmisbrug og slet skjulte forsøg på at dække over selskabsdirektionens pligtforsømmelser samt begåede ulovligheder.

Sagen handler om, at selskabet, Sorø Forsyning, og 100%-ejeren af selskabet, Sorø Kommune, i 2013 lavede et regnvands-separeringsprojekt i Vedde By. Vor ejendom var ikke omfattet af kravet om tilslutning af ny separat regnvands-afløbsledning, fordi vi altid har haft eget regnvands-nedsivningsanlæg på ejendommen.

I forbindelse med projektet blev der udskiftet en defekt kommunal spildevandsledning, som udgik fra kommunens skelbrønd på grunden til det kommunale afløbssystem, og som ikke havde noget med regnvandsprojektet at gøre, men som var starten på 7 års gentagne tilstopninger af ejendommens skelbrønd og af ejendommens interne afløbssystem, vel at mærke tilstopninger, som Sorø Forsyning – uvist af hvilken grund – nægtede at kende noget til, nægtede at hjælpe os med at løse og nægtede at besigtige problemet ved besøg på ejendommen.

Det samlede resultat var, at den kommunale skelbrønd på vores grund – som hidtil havde fungeret uden problemer i de forudgående 6 år, holdt op med at virke – hvilket forårsagede, at hele ejendommens interne afløbssystem blev komplet tilstoppet, straks efter regnvands-projektets afslutning.

Det var starten på en 7-årig kafkask proces. Hver gang vi skriftligt gjorde opmærksom på det fortsat uløste problem, svarede direktøren for Sorø Forsyning blot: ”Problemet er alene jeres eget, fordi problemet ligger inde i ejendommens interne system” – uden at han på nogen måde kunne sandsynliggøre eller bevise sin opfundne uhyrlige påstand.

Vore mange skriftlige henvendelser om hjælp, både til Sorø-borgmesteren og til hver enkelt medlem af Sorø kommunalbestyrelse – der jo er øverstansvarlig for Sorø Forsynings- forvaltning – har heller ikke hjulpet. Hvert af vore mange breve ”blev besvaret” med en komplet kold, kynisk og årelang TAVSHED !

I et enkelt tilfælde bad vi Sorø-borgmesteren om skriftligt at oplyse os om årsagen til det opståede kloakproblem og om begrundelsen for den fjendtlige indstilling, vi gennem årene havde oplevet fra selskab og kommunalbestyrelse. Efter flere måneder oplyste borgmesteren kortfattet og hovent i et svarbrev: ”I har allerede modtaget fyldestgørende oplysninger”, hvilket unægtelig var en lodret løgn. Det lugtede af, at noget skulle skjules.

Derimod har vi fra kommunens juridiske embedsværk/administration modtaget mange svarbreve med mere eller mindre usaglige begrundelser – gerne formuleret i et kancellisprog, der udformes ud fra en juridisk metode, hvor det manipulerende svar er uoverskueligt og i et sprog, der er uforståeligt for den almindelige borger.

I 7 år har vi konstant selv måttet rense skelbrønden med simple hjælpemidler og tilkalde dyre slamsugerfirmaer, når problemerne blev for store for os. Først efter at vi anskaffede eget højtryks-rensesystem, og først efter at vi selv måtte kravle ned i bunden af skelbrønden, fandt vi årsagen til det mangeårige problem !

En nylig korrespondance med administrationen i Sorø Kommune – sammenholdt med vor nye opdagelse – afslørede pludselig, at det kommunale Sorø-forsyningsselskab i 2013 havde fået udskiftet den defekte afløbsledning i skelbrønden ulovligt af et entreprenørfirma, der IKKE var autoriseret til at lave kloakker, og som derfor havde fejlmonteret det nye kommunale afløbsrør i bunden af brønden med den konsekvens, at røret blev tilsluttet i en kote, der lå over koten for afløbet fra ejendommen, d.v.s. at vandet faktisk løb den forkerte vej.

Når Sorø Kommune ikke har villet hjælpe os, handler det efter vores bedste opfattelse om, at Sorø Forsynings ulovlige brug af et ikke-autoriseret kloakfirma, ville have fået konsekvenser langt ind i det kommunale system, især for borgmesteren og de kommunalbestyrelses-medlemmer, der er udpeget af kommunen til at sidde i bestyrelsen af det kommunale selskab. Vi antager, at det er disse personer, som på en forrykt måde har styret hele sagens gang.

Efter syv år og efter vor nylig fremlæggelse af et overbevisende video-klip, som afslørede problemets karakter, fik vi kort efter sommerferien 2020 endelig en skriftlig erkendelse fra direktøren for Sorø-forsyningen om, at vi havde ret i vore mange fremsatte klager. Han undskyldte sig med, at ”andre” personer gennem årene havde bibragt ham en forkert forståelse af problemet!

I løbet af ganske kort tid fik vi refunderet vore udgifter til slamsugning, og hele skelbrønden blev gravet op og erstattet med en ny. Dette var direktørens uforbeholdne erkendelse af et utilgiveligt, umenneskeligt, kommunalt adfærd/overgreb i 7 år overfor en af kommunens ganske uskyldige borgerfamilier.

Men desværre afsluttes sagen ikke hermed. Vi har i 7 år betalt store vandafledningsafgifter til selskabet – uanset den manglende afløbs-funktion og årelange stop i det kommunale afløbssystem på vor ejendom. Vi har selv anvendt hundredvis af mandetimer og mange tusinde liter vand i forbindelse med – manuelt – at komme af med ejendommens spildevand, herunder spildevand fra toiletter og køkkenvaske. Men bestyrelsen og direktøren i Sorø Forsyning har ikke forstået situationens alvor, og har uden nogen form for begrundelse afslået vor slut-anmodning om tilbagebetaling af de forgæves betalte årsafgifter. – No cure – no pay ! – Hvem siger, at det kommunale selskab hermed åbenlyst – og uden hjemmel – forsøger at gennemføre et stort kontant afgifts-tyveri fra en retskaffen borger.

Sagen har tydeligt vist os, at man som borger er fuldstændigt underlagt myndighedernes skalten og valten, og at de kommunale myndigheders tilsyn og sagsbehandling tager sit udgangspunkt i, at ”vennerne” i systemet altid skal beskyttes – uanset begåede ulovligheder – til stor skade for borgerne.

Yderligere er det politiske system fuldstændigt kastreret, fordi politikerne officielt ikke kan/vil blande sig i sagsbehandling og enkeltsager. Derfor er vi nu som borgere overladt til årelange slagsmål med embedsværket, der nu om stunder – på grund af uvidende og handlingslammede politikere – har tiltaget sig friheden til – med hjælp fra de juridiske skriverkarle – at undertrykke og misbruge befolkningen ud over alle grænser, hvilket er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt tabu-problem, som ingen landspolitiker eller regering hidtil har villet gøre noget ved.

Og borgerne magter ikke – indtil videre – at engagere sig i dette alvorlige rets-problem, og derfor bliver det ikke løst!

Privatfoto
Privatfoto
Del på sociale medier