Næsten 80 millioner kroner går årligt  til statskassen, fordi afdøde ikke har bestemt, hvem der skal arve!

Mandag den 3. november kl. 19-21 kan du blive meget klogere på arv og testamente, når den lokale advokat Lotte Lindahl Andreasen holder foredrag i Pedersborg Forsamlingshus, Volden 6, 4180 Sorø.

Foredraget henvender sig  til alle, som vil vide mere om arvelovens regler, behandlingen af et dødsbo og egen indflydelse på fordelingen af arven.

Under foredraget bydes på kaffe og kage.

Der er gratis adgang, men du skal tilmelde dig med navn og telefonnummer på tlf. 70 13 12 03 eller hk@advokatla.dk

 Advokat Lo e Lindahl Andreasen, specialist i familie og arveret.

Advokat Lotte Lindahl Andreasen,
specialist i familie- og arveret