Sirenerne varsler enten en fare, eller at den er overstået, og så er der en årlig test med lyd første onsdag i maj.

Det nationale sirenevarslingssystem skal advare befolkningen om fare. Politiet kan sætte sirenerne i gang i tilfælde af fx alvorlig luftforurening eller angreb.

Sirenerne er opsat på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere og kan høres af 80 procent af befolkningen. Resten af befolkningen bliver advaret af politiet via mobile sirener.

Alle sirener bliver afprøvet én gang om året med lyd – den første onsdag i maj kl. 12. Desuden bliver de afprøvet hver nat uden lyd.

Testen foregår på følgende måde:

  • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Kilde.