”Jeppe Snaps”, ”Holberg Pils”, ”Holberg Spesial Øl” og ”Jacob Skomagers Dram”.

Ludvig Holberg og hans folkekære komediefigurer har i tidens løb lagt navn til både øl og brændevin.

Tersløsegaard er nylig kommet i besiddelse af et udvalg af sådanne flasker fra både danske og norske bryghuse. Nu vises de i en lille særudstilling på museet.

Foto: Tersløsegaard

Samlingen omfatter berusende drikkevarer fra flere forskellige bryggerier og fra Irma, der engang tilbød tre flasker ”Jeppe Bitter” i kyllingstørrelse (2 cl.) for kun 13,95 kr. ialt og samtidig havde 38 % ”Jeppe Snaps” på helflaske (70 cl) i sortimentet. Albani Bryggeriet i Odense fremstillede i 1984 en særlig ”Holberg Pils” for Sankt Georgs Gilde i Sorø, og Svendborg Bryghus sendte en ”Jeppe Pils” på markedet. I Holbergs fødeby Bergen bryggede Hansa Bryggeri en særlig ”Holberg Spesial Øl” med mottoet ”Holberg vil også glede deg neste år” på halsetiketten. Og så var der ”Lurifaxe”, der blev introduceret af skuespilleren Ole Ernst; han havde hovedrollen i Jeppe på Bjerget. Det var selvfølgelig Faxe Bryggeri, der stod bag den spøg.

Ludvig Holberg er bestemt ikke uden ansvar for forblændelsen af alkoholiske drikke. Hør ham bare her: ”Ach du deylige Brendevin; Man kand blive keed af een slags Mad, man kand blive kied af een slags Kone. Men jo meer man er i dit Selskab kiære Brendeviin, jo meer Lyst faar man til dig.” (citatet er fra komedien ”Den lykkelige Skibbrud” fra 1724.)

Indsamlet af pressefotograf
De udstillede flasker er en gave fra Allan Bloch, Brørup. De er indsamlet af hans afdøde far Gorm Arne Bloch, der var pressefotograf for bl.a. BT og Fyens Stiftstidende. Hans helt store interesse var teater. Han efterlod sig adskillige store flyttekasser med teaterprogrammer og desuden tusindvis af negativer med teatermotiver, blandt andet fra utallige Holberg-forestillinger. Den samling er overdraget til Historiens Hus i Odense.

Museumsåbent hver weekend

Udstillingen og hele museet med Holbergs mindestuer er åben hver lørdag og søndag kl. 12-16 til og med den 9.-10. september.