Søndag den 17. september finder den årlige høstgudstjeneste med kirkevandring mellem Alsted og Fjenneslev Kirker sted. I år er det lidt anderledes, idet der bliver et hold, der går, og et hold, der cykler. Alle er velkomne!

Start: kl. 9.00 i Alsted Kirke med kort andagt uden prædiken.

De gående går turen fra Alsted Kirke og ad Tornmarksvej til Fjenneslev Kirke, og turen er på 3,9 kilometer. Vi går i roligt tempo, så der er tid til både fordybelse, ro og hyggelig snak samt at nyde den smukke natur. Turen gennemføres uanset vejret.

De cyklende kører en tur ad lokale små veje mellem Alsted og Fjenneslev Kirke og kommer frem til Sognehuset i god tid, så der er tid til kaffe og brød.

Høstgudstjenesten starter kl. 10.30 i Fjenneslev Kirke.

Sognehuset i Fjenneslev er åbent fra kl. 9.30, her vil der være kaffe, te og brød parat til høflig selvbetjening, efterhånden som du/I ankommer, uanset om du kommer i bil, gående, på cykel eller løbehjul.

Alsted Kirke. Foto: SDL