Som optakt til Historisk Forenings generalforsamling tirsdag den 21. september kl. 19 på Sorø Borgerskole vil konservator, cand.scient.cons. Maj Trier Rygaard fra Nordisk Konservering med base i Raadvad fortælle om det spændende arbejde med at restaurere de værdifulde kalkmalerier fra middelalderen i Sorø Klosterkirke, et arbejde, der har stået på siden 2019 og først nu er ved at være afsluttet.

Maj Trier Rygaard vil, ledsaget af billeder, gøre rede for arbejdet med at rense og sikre kalkmalerierne og om de enestående fund fra kirkens tidligste historie, der kom frem under arbejdet.

Yderligere kommer hun ind på, hvordan den berømte skjoldefrises sidste nye tilføjelse, våbenskjoldet til de lokale donatorer Lorentz og Aase Jørgensen, kom til, og om hvordan skjoldet blev udført ud fra de samme teknikker, som blev brugt ved frisens sidste restaurering i 1870’erne.

Foredraget tager ca. 1 time med mulighed for at stille spørgsmål bagefter.

Efter en kaffepause afholdes generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Entréen er gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer må erlægge 100 kr. for foredrag og kaffe. Kontaktperson: Helge Torm, Sorø, tlf. 2993 1891.

 

Foto: ABW
Foto: ABW
Foto: ABW