Sorø Kommune lancerer et nyt tilbud til børn og unge med angst. Cool Kids er et videnskabeligt baseret gruppeforløb for børn og unge og deres forældre.

Foto: ABW

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Cool Kids er navnet på et nyt tilbud til børn og unge med angst. Cool Kids er et gruppeforløb for børn mellem 7 og 17 år og deres forældre.

Forløbet strækker sig over 10 gange og består af både undervisning, opgaver og samtale. Cool Kids er videnskabeligt baseret og bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Psykolog i Sorø Kommune, Lene Nybo, siger:

“Vi får flere henvendelser om børn med angst, både fra skolerne, som oplever øget fravær, og fra distriktsrådgiverne, som er i kontakt med forældre.

Derfor er vi glade for, at vi nu har et tilbud til de børn og familier, som oplever, at angsten fylder så meget i deres hverdag, at det går ud over børnenes udvikling og familiens trivsel.”

Lene Nybo understreger, at forløbet kun henvender sig til børn og unge, som er væsentligt påvirkede af angst.

“Det er helt naturligt at være bange eller bekymret sommetider. Det er en del af livet. Det nye forløb henvender sig til børn og unge, som har angst i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag og udvikling væsentligt.”

 Forløb med effekt
I gruppeforløbet møder barnet eller den unge andre i samme situation, og forældrene får også mulighed for at udveksle erfaringer. Børn og forældre introduceres til en række strategier og metoder, og familien får et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets udfordringer. Forskningsresultater viser, at op mod 80 procent af de børn og unge, som gennemfører et Cool Kids-forløb, får det markant bedre og klarer sig bedre socialt, fagligt og i fritiden, ligesom også familierne får det bedre.

  Hvornår kan et barn eller en ung have brug for hjælp til sin angst?

 • Når angsten tager over og forstyrrer barnets og familiens hverdag.
 • Når angsten griber forstyrrende ind i barnets mulighed for at udvikle sig på lige fod med jævnaldrene.
 • Når angsten forhindrer barnet i at gøre ting, som det egentlig gerne vil
 • Når angsten gør barnet ked af det og/eller meget irriteret.
 • Når angsten går ud over barnets skolegang, fritidsaktiviteter, venskaber og andre sociale relationer.

 Tid og sted

 • Cool Kids Program omfatter 10 sessioner af 2 timers varighed. Forløbene vil ligge mellem kl. 15 og 18 på hverdage.
 • Sorø Kommune tilbyder gruppeforløb i Sorø og Stenlille.
 • Tilbuddet varetages af Cool Kids uddannede professionelle med pædagogisk eller psykologisk baggrund.
 • Det første Cool Kids hold starter op efter vinterferien.

Fakta

 • Cool Kids er et gruppeforløb for børn mellem 7 og 17 år og deres forældre. Typisk deltager 5-6 børn eller unge sammen med deres forældre.
 • For at deltage, skal man visiteres til tilbuddet via PPR eller Familiehuset i Sorø Kommune.
 • Du kan læse mere om Cool Kids på Sorø Kommunes hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte Lene Nybo eller John Lykke Solfjeld fra Sorø Kommune for at få en vurdering af, om Cool Kids kan være et relevant tilbud for dit barn.

Kontakt
For flere oplysninger kontakt John Lykke Solfjeld, psykolog i Sorø Kommune, på 20 48 86 70.