Mandag 04.10 stod Dansk Folkeparti og partiets to kandidater Martin Henriksen og Amina Sardar for et særdeles vellykket debatarrangement i Stenlille Kulturhus. Et talstærkt og opmærksomt publikum på et halvt hundrede mennesker lyttede til fortællinger om den politiske situation og om problemer med islams rolle i Danmark, som andre politiske partier helst undgår at tale for højt om.

Martin Henriksen fortalte levende om den politiske situation og tolkede bl.a. regeringen og integrationsministerens nylige forslag om at give opholdstilladelse i Danmark til afghanske velfærdsmigranter med flere koner. Regeringens mislykkede blåstempling af flerkoneri i Danmark afslører iflg. Henriksen, hvor lidt Socialdemokratiet i virkeligheden forstår af islamiseringen i Danmark og hvor lidt Socialdemokratiet mener det alvorligt med en stram udlændingepolitik.

42-årige Amina Sardar er en usædvanlig modig og stærk kvinde. Sardar fortalte uddrag af sin barske livshistorie, om hvordan hun som 23-årig blev lokket til Pakistan og tvangsgiftet med en fremmed mand, som hun senere er blevet skilt fra. Amina har gennem årene følt sig mere og mere i tråd med dansk kultur og traditioner. Så meget, at hun på et tidspunkt sagde til sin veninde: ”Jeg føler mig som DF’er”.

I 2017 meldte Amina sig ind i Dansk Folkeparti, og de sidste par år har hun markeret sig med en usædvanlig modig og velorienteret kritik af islam som teologisk og samfundsmæssigt system i Danmark. Amina Sardar forsøger at stille op til Folketinget for Dansk Folkeparti ved næste valg.

“Jeg går ind for religionsfrihed og har ingen problemer med andre trosretninger, for de fleste holder deres religion indenfor hjemmets fire vægge. Men islam skiller sig ud. Den kræver særbehandling, f.eks. med krav om halal, og den tillader ikke demokrati, for demokrati er lig med frihed, og som muslim er du guds tjener og skal adlyde Allah. Derfor skal vi forhindre, at islam kommer til at fylde mere i Danmark. Vi skal ikke påduttes en trosretning, som vil afskaffe demokratiet. Danmark er et kristent land, og det skal vi stå vagt om,” fortalte Amina Sardar, som i øvrigt flere gange har oplevet at blive censureret fra Facebook på grund af sin islamkritik.

Efter pausen var der spørgsmål fra salen bl.a. om de trusler om vold og drab, som Amina Sardar har måttet leve med i de senere år og spørgsmål af politisk art, bl.a. også kritiske om, hvorfor Dansk Folkepartis ledelse i 2015-16 lod sig udnytte som ukritisk støtteparti for Venstre og en Lars Løkke Rasmussen-regering, der på uansvarlig vis åbnede grænserne for en massiv muslimsk tilstrømning i de år. Flere tilhørere gav udtryk for, at Henriksen og Sardar-arrangementet var et af DF Sorøs mest vellykkede i de senere år.

Foto: DF Sorø