Så lad din skorstensfejermester hjælpe dig. Hvorfor? Jo fordi….

Alliken er meget social og yngler gerne i kolonier. Den placerer sin rede i huller i træer, helst i ældre løvskov, der ligger i nærheden af græsmarker eller afgræssede enge, hvor den søger sin føde. Alliken yngler også i bymæssig bebyggelse. Her bygger den rede i skorstene.

Dette er dog blevet vanskeliggjort mange steder i de senere år, fordi skorstensfejeren monterer allikeriste på skorstenstoppene.

De voksne alliker er standfugle, mens ungfuglene trækker bort om vinteren til Sydvesteuropa. Om efteråret kommer der mange gæster på træk fra Skandinavien og Østeuropa, hvoraf en del bliver her vinteren over. Alliker overnatter sammen i store flokke, ofte i selskab med krager og råger. Om vinteren kan man se helt op til 10.000 fugle på de store overnatningspladser.

Undgå problemer med alliker i skorstenene, få din lokale Aut. skorstensfejer Børge Petersen, Sorø Kommune til at fjerne reden og montere en allikerist på skorstenen. Dermed mindsker du risiko for forgiftning og andre skader som følge at en allikerede i skorstenen.

Kontakt Skorstensfejer Børge Petersen, Sorø Kommune på deres hjemmeside her.

Foto: Skorstensfejer Børge Petersen, Sorø Kommune