Sorø Erhverv inviterer kommunens håndværkere til det årlige informationsmøde tirsdag den 28. maj 2013 kl. 8.15-10.15 i Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø.

Her vil kommunens folk fortælle om de projekter kommunen har gang
i samt hvad det kommende år bringer af kommunale anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Også Sorø Forsyning og kommunens
boligforeninger vil orientere om, hvad de har af opgaver i den nærmeste fremtid.

Dagsorden
• Velkomst v/borgmester Ivan Hansen
• Kommunens anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver v/Johnny Christensen
• Den gode sagsbehandling v/Thomas Rostgaard Henrichsen
• Opgaver fra Sorø Forsyning v/Anders Johansen
• Dianalund Andelsboligforening v/forretningsfører Tommy Jensen
• Sorø Boligselskab v/forretningsfører Pia Møngaard Schmidt
• Hvordan kan jobcentret hjælpe med arbejdskraft? v/jobcenterchef Hanne Michelsen
• Afslutning v/erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg

Tilmelding til mødet på erhverv@soroe.dk senest den 24. maj kl. 10.