Du kan hente gratis kompost til din have på Sorø Genbrugsstation. Brug komposten i staudebedet og til træer, buske og hække i stedet for kunstgødning.

Haveejere i og omkring Sorø kører flittigt haveaffald på Sorø Genbrugsstation. Grene laves til træflis, mens resten køres igennem AffaldPlus’ komposteringsanlæg, hvor det bliver findelt, vandet og vendt, så det formulder. Processen slår ukrudtsfrø ihjel, da kompostbunkerne når op på 70 graders varme. Efter knap et år er haveaffaldet klar til genanvendelse i haverne.