Velbesøgt nytårskur med premiere på fremtidens fokus

Over 100 lokale erhvervsdrivende deltog i Sorø Kommunes nytårskur tirsdag aften. Her blev de præsenteret for Erhvervsudviklingsrådets skitse til en ny erhvervsstrategi for kommunen og fik en opsang om at bevare optimismen.

Der var hyggejazz, stående buffet og smil oven for jakkesættene da over 100 lokale erhvervsfolk mødtes til Sorø Kommunes nytårskur som i år blev holdt på Gefion.

Borgmesterens bød velkommen, og erhvervsudviklingsrådet løftede sløret for hovedelementerne i den erhvervsstrategi som Byrådet træffer beslutning om senere på året.

”Vi er rigtig gode til at fortælle om Akademiet og den smukke natur – og det skal vi blive med med. Men hvis vi vil tiltrække virksomheder og skabe udvikling og vækst, så skal vi også fortælle om Sorø som et sted hvor det er godt at drive virksomhed,” sagde Michael von Bülow fra Erhvervsudviklingsrådet.

Erhvervsudviklingsrådet er på grundlag af det seneste halve års omfattende analysearbejde nået frem til en strategi med fokus på tre klynger:

Den grønne klynge som omfatter alle virksomheder der har med fødevarer og landbrug at gøre, lige fra produktion af landbrugsmaskiner til fødevarer, emballage, viden og uddannelse. Denne klynge omfatter ca. 2000 arbejdspladser i kommunen.

Sundhedsklyngen som omfatter ca. 150 lokale virksomheder inden for sundhed, forebyggelse, viden og uddannelse. Et væsentligt element i forhold til sundhedsklyngen er Sorøs centrale beliggenhed inden for en afstand af 45 minutter til en lang række sygehuse.

Iværksætterklyngen som omfatter iværksættervirksomheder inden for alle brancher. Klyngen omfatter ca. 1600 enkeltmandsvirksomheder i kommunen.

Budskabet om at det er nødvendigt at fokusere for at kunne markedsføre sig ud over kommunegrænsen vandt gehør rundt om ved bordene, om end et nyt fokus ikke må betyde at de kendte værdier glemmes. ”Husk landbruget og detailhandlen og skyl ikke kulturhistorien ud med badevandet,” var nogle af budskaberne fra salen.

Chefredaktør for Sjællandske Medier, Torben Dalby, fortalte levende om nødvendigheden af at holde fokus på håbet, troen og viljen, som er det der skal bringe os gennem krisen. ”Virksomheder der ansætter, virksomheder der åbner – det er godt stof lige i øjeblikket, fordi det går imod de dystre billeder som er normen lige nu,” sagde han. ”Som virksomhedsledere har I et ansvar for at insistere på troen, håbet og viljen.”

For yderligere oplysninger kontakt: Niels-Henrik Glisbjerg, Sorø Erhverv, telefon 29 32 56 92

Godt nytår