PRESSEMEDDELELSE

Masser af god energi i Ruds Vedby
Cirka 70 borgere var mødt op i Sognegården for at høre om Energiby Ruds Vedby. Interessen og spørgelysten var stor, både hvad angik energiby-projektet og kommunens klimahandlingsplan.

Energitjenesten gennemgik mulighederne for energibesparelser i tre forskellige boliger, og det gav anledning til mange spørgsmål om energiforsyning, solvarme, solceller, isolering, LED-belysning og meget andet.

Borgmester Ivan Hansen og formand for Teknik- og Miljøudvalget Linda Nielsen deltog også i mødet. Linda Nielsen konkluderede, at der er stor interesse i Ruds Vedby for at være energiby.

Næste møde om energibyen holdes i Sognegården den 8. juni 2011.

Ruds Vedby som Energiby
Hvis Ruds Vedby bliver Energiby, bliver byen en del af et regionalt projekt med andre energibyer, energilandsbyer og energiøer. Hver by eller område udvikler og tester forskellige modeller for energirenoveringer eller fælles varmeforsyningsløsninger, og tanken er at byerne kan inspirere og videregive erfaringerne til hinanden.

Fakta

Energiklyngecenter Sjælland

Bag projektet i regionen står Energiklyngecenter Sjælland. Energiklyngecenter Sjælland er en regional samarbejdsplatform for arbejdet med energi- og klimaløsninger i kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Formålet med centret er at etablere projekter med forskelligt fokus ud fra kriterier om:

• Lokal og regional grøn vækst og markedsmodning.
• Videns- og erfaringsudveksling både blandt erhverv og kommuner.
• CO2 besparelser.

Projektet om Energibyer er allerede godt i gang i Toksværd (Næstved Kommune), Herringløse (Roskilde Kommune) og Vålse (Guldborgsund Kommune). Flere energibyer bliver offentliggjort i løbet af de næste par måneder. Energibyerne har deres egen platform på www.energilandsbyer.dk

Sorø Kommunes klimaindsats

Sorø Kommune har lavet et udkast til Klimahandlingsplan 2011-2020.

Udkastet er i offentlig høring indtil den 20. april 2011 med henblik på at få forslag til yderligere tiltag, som kan reducere udledningen af CO2 fra hele kommunen.

Samlet skal der ske en reduktion af udledningen af CO2 på ca. 36.000 tons for at nå målet om en reduktion på 20 % inden 2020. Udkastet til klimahandlingsplan indeholder forslag handlinger, der kan reducere udledningen med ca. 26.000 tons. Der mangler således forslag til yderligere 10.000 tons.