Massoud Fouroozandeh, der har skrevet bogen Global Jihad, gæster Sorø Sognegård onsdag den 24. oktober kl. 19.

Massoud blev født i Iran og flygtede som ganske ung til Danmark, hvor han skiftede tro og blev præst i Folkekirken. På baggrund af sine erfaringer som barnesoldat i krigen mellem Iran og Irak fortæller han om islamisk jihad.

Jihad er mere end terrorhandlinger, hvor mennesker bliver dræbt på dramatisk vis. Den kulturelle jihad – også kaldet “stealth jihad” – er ikke mindre virkelig, eller mindre farlig, end den voldelige jihad.