PRESSEMEDDELELSE

Erhvervssatsning til gavn for klimaet
Lokal erhvervssatsning skal være med til at løfte energiudfordringerne i Ruds Vedby og resten af Sorø kommune.

Hvis grønne løsninger for alvor skal ud til borgerne, skal erhvervslivet også inspireres og motiveres. Derfor satser man nu i Sorø Kommune særligt på det lokale erhvervsliv. De bliver i disse dage inviteret til fyraftensmøde i Ruds Vedby den 10. november 2011, hvor der bl.a. vil blive drøftet nye markedsmuligheder og forretningsmodeller for energirenovering af boliger.

Målet med at samle erhvervslivet er ikke at teste og udvikle nye produkter, men derimod selve samarbejdet mellem håndværkere, banker, arkitekter, forsyningsselskaber m.fl. Derfor tager vi nu kontakt til det lokale erhvervsliv og inviterer til fyraftensmøde,” forklarer erhvervskonsulent Anne Holl Hansen fra Energiklyngecenter Sjælland.

Baggrunden for erhvervsinitiativet er, at Ruds Vedby i foråret gik i gang med et projekt om Ruds Vedby som energiby. Projektet er et samarbejde mellem Ruds Vedby lokalråd, Sorø Kommune og Energiklyngecenter Sjælland. Formålet er at involvere borgere og landsbyer i grøn udvikling, som både er til gavn for borgernes pengepung, det lokale erhvervslivs omsætning og kommunernes CO2 reduktionskrav.

”Energiforbruget i boliger er én af de store kilder til CO2-udledningen i kommunen. Derfor vil vi fra kommunens side gerne støtte op om dette initiativ, som kan give fordele til både boligejere og erhvervsliv,” siger landinspektør Bente Kjeldal Jensen fra Sorø Kommune.

I Region Sjælland er der allerede etableret 6 projekter om energilandsbyer, og flere er på vej. Målet er at opstarte erhvervssamarbejde i forbindelse med alle energilandsbyer. I forbindelse med energilandsbyen, Toksværd, i Næstved Kommune er 7 virksomheder for eksempel gået sammen i et tværfagligt samarbejde, de kalder Energiteam Danmark.

Viden og erfaringer fra disse formidles på tværs af grupper og kommuner. Læs mere om det regionale projekt om energilandsbyer her www.energiklyngecenter.dk

Tid og sted
Fyraftensmøde om markedsmuligheder og energirenovering

den 10. november kl. 17-19 i Sognegården i Ruds Vedby, Rudsgade 15 c.

Tilmelding senest den 8. november til ahh@energiklyngecenter.dk.