KU skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om eksamnessnyd:

Forskere fra Københavns Universitet kan ved hjælp af big data og kunstig intelligens nu med næsten 90 procent sikkerhed afgøre, om du selv har skrevet din opgave eller fået en anden til at gøre det for dig.

Snyd med opgaverne i gymnasiet er udbredt blandt eleverne, viser adskillige undersøgelser. På Datalogisk Institut på Københavns Universitet har man i flere år forsket i at afsløre snyd med opgaver ved at analysere elevernes skrivestil med kunstig intelligens. På baggrund af analyser af 130.000 skriftlige danskopgaver kan forskerne nu med næsten 90 procent sikkerhed afsløre, om det er eleven selv, der har skrevet opgaven, eller om det er en såkaldt ghostwriter.

I dag bruger gymnasierne platformen Lectio, som opdager, hvis en elev afleverer en plagieret opgave, hvor der er skrevet direkte af fra en tidligere afleveret opgave. Men gymnasierne har dårlige chancer for at opdage det, hvis en elev får en anden til at skrive opgaven for sig, hvilket sker i mere eller mindre systematiseret grad på forskellige tjenester på nettet. Særligt i forbindelse med den såkaldte SRP-opgave, som karaktermæssigt tæller dobbelt, er det set, at elever går som vidt som at udlicitere opgaveskrivningen på Den Blå Avis.

“Problemet i dag er, at hvis du hyrer en til at skrive din opgave for dig, så fanger Lectio det ikke. Men her vil vores program opdage forskellen i skrivestil ved at sammenligne med tidligere opgaver, som eleven har skrevet. Programmet kigger bl.a. på ordlængde, sætningskonstruktion og brugen af forskellige ord – eksempelvis om eleven skriver fx eller f.eks.,” forklarer Ph.d.-studerende Stephan Lorenzen fra Datalogisk Institut, der sammen med resten af forskningsgruppen DIKU-DABAI for nyligt har fremlagt deres resultater på en stor europæisk konference om kunstig intelligens.