Af Bo Mouritzen – medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Sorø

I de senere år er der foregået en nærmest kaotisk udvikling af Frederiksberg. Det har medført, at der er kapacitetsmangel på daginstitutionsområdet, fyldte klasselokaler, infrastrukturproblemer.

Fra Enhedslisten har vi længe ønske et samlet udviklingsprojekt. Vi vil derfor fremsætte følgende forslag i Kommunalbestyrelsen til maj mødet.

Men sammen kan vi gøre det bedre, hvis der er partier der vil være med, borgere der syntes det har spændende ideer og input, så send dem til os på bbm@soroe.dk

Forslag om udviklingsplan ”Fremtidens Frederiksberg”

Enhedslisten i Sorø ønsker at der i forbindelse med budgetforliget 2022 indledes en proces omkring en helhedsplan for bydelen Frederiksberg, med opland bestående af Lynge samt Lynge Eskilstrup samt Broby (Overdrev, Græslod, Vester Broby og Broby).

I Budgettet afsættes der ressourcer til at understøtte en udviklingsproces, der skal inkludere beboere, lokalråd, grundejere, lokale virksomheder og andre interessenter. Herudover tilknyttes en række eksperter undervejs i processen

Realiseringen af Fremtidens Frederiksberg vil medføre et behov for væsentlige kommunale investeringer. Det handler blandt andet om infrastruktur herunder cykelveje og anden trafikafvikling, fritidstilbud, daginstitutioner, skole mv.

Begrundelse
I de seneste mange år er der sket en hastig udbygning af Frederiksberg området. Men processen kan bedst beskrives som hop fra tue til tue og uden en samlet overordnet fremtidsplan.

Der mangler daginstitutionspladser, skolen har for få spor, der bygges boliger uden at der er en plan for trafikafvikling, der mangler hensyn til de svageste trafikanter.

Frederiksberg har de senere år udviklet sig til en motor for byudviklingen i Sorø Kommune uden at der ligger overvejelser omkring vandforsyning, kloakering, grøn infrastruktur som byparker mv.

Allerede nu er Frederiksberg bebygget i et omfang hvor næsten alle tiltag til at løse de medfølgende infrastrukturproblemer må betragtes som hovsaløsninger.

Enhedslisten ønsker derfor, at der iværksættes en helhedsplan på beboernes præmisser og med inddragelse af alle relevante parter, for at skabe det Frederiksberg, som vi ønsker.