Ingemannsdagen søndag den 3. juli blev markeret med Henrik Vesters rundvisning på kirkegården ved Sorø Klosterkirke efter gudstjenesten. Rundvisningen startede ved Ingemanns grav og sluttede ved Holbergs grav i kirken, og undervejs blev der gjort ophold ved bemærkelsesværdige gravstene, bl.a. Molbechs og Trautners. Den smukke kirkegård giver et godt indblik i Sorøs spændende historie.

Tak til Henrik Vester for en god rundvisning og Mette Skjoldan, der som formand for foreningen 1684-1862 har lagt fundamentet for en ny tradition i Sorø.

Om aftenen blev Ingemanns aftensange sunget på søsiden af Akademiet. Det var samtidig afslutningen på 1684-1862 Sorø historiske festival, som vender tilbage næste år.

Foto: SDL