Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole
Suserupvej 55, Broby
4180 Sorø
57 64 83 62
fkv@bgsbroby.dk

Stor kærlighed til folkelig kultur
Tango fra Argentina, ceilidh fra Skotland, kædedans fra Færøerne, klezmermusik fra Transsylvanien, folkemusik fra Himmerland… Broby Gamle Skole har dannet rammer om folkekultur fra hele verden i over 30 år. Den fine gamle skolebygning på Suserupvej lægger hus til flere kulturelle foreninger, ikke mindst Folkekulturværkstedet, der siden stiftelsen i 1987 har haft glæde af Broby Gamle Skole som tilhørssted.

Broby Gamle Skole er privat ejet og er rammen omkring en stor kærlighed til folkelig kultur. Coronanedlukninger har gjort, at foreningen måtte lukke ned for aktiviteterne i en længere periode, men under normale omstændigheder arrangerer de dage med musik, dans og fortælling flere gange om året. Alle arrangementer er baseret på frivillige og ofte lokale kræfter.

Musik, mad og mennesker
I Folkekulturværkstedet er musik, mad og mennesker lige vigtige ingredienser. Alle deltagere fungerer som kulturelle rollemodeller og videregiver dermed den folkelige kulturarv, i form af bl.a. folkeviser, sanglege og baller med traditionel dans, til nye generationer.
Folkekulturværkstedet ønsker at styrke spillemandsmusikken, de gamle danse, balladerne og fortællingerne i levende tradition.

Der afholdes året rundt koncerter, foredrag og workshops. Den typiske workshop består af et kursus om eftermiddagen og bal om aftenen, alt sammen under vejledning af kyndige danseinstruktører, som har gravet gamle danse frem eller har fundet nye melodier til de kendte danse.

Sangugen på Broby Gamle Skole er en sommertradition, hvor dage og aftner er fyldt med sang og samvær. Her deles musik, ballader, viser, salmer, historier og eventyr. Det er her, man kan afprøve eller arbejde med noget nyt – måske kommer der også en inviteret gæst med noget på hjerte.

De kulturelle rollemodeller
I begyndelsen fik Folkekulturværkstedet god støtte fra det, der dengang hed Statens Musikråd, som anerkendte den store og vigtige opgave, der ligger i at være samlingssted for folkekulturens folk fra nær og fjern. Ikke mindst arbejdet med at bevare og formidle den folkelige danske kulturarv, men også med at udbrede kendskabet til beslægtede sange og danse fra andre lande.

Senere har Folkemusikringen, Sorø Kommune og forskellige fonde ydet bidraget til foreningens fortsatte virke. Men det er først og fremmest medlemmerne, der får det til at lykkedes. Par og unge får rabat på kontingentet – læs mere om hvordan du bliver medlem her: http://www.bgsbroby.dk/FKV-index.htm


sølvpartner