Sorø Rotary Klub 
v/ Ankerhus Seminarium
Slagelsevej 70-74
4180 Sorø

Følg Sorø Rotary Klub på Facebook 

Lokalt og internationalt erhvervsnetværk
Rotary er en verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for virksomhedsejere eller folk i ledelsesmæssige funktioner. Rotary består af 1,2 millioner medlemmer fra mere end 200 områder. En af klubberne finder du i Sorø.

Sorø Rotary Klub er primus motor for en række lokale aktiviteter, som er åbent for alle, ikke mindst det årlige Sorø Byløb. På en festlig, ofte solbeskinnet, dag gennemfører børn og voksne ruter af forskellige længder, løbende eller walk & talk’ende. Borgmesteren giver startskuddet, og der er medaljer til alle børn, som kommer i mål midt på Storgade.

Sorø Byløb

Vandreture og velgørenhed
Udover Sorø Byløb arrangerer Sorø Rotary Klub traditionen tro koncerter, foredrag og træningsforløb. 

Overskuddet fra alle aktiviteterne går til velgørende arbejde lokalt, f.eks. julemærkehjemmet, skaterbanen og hospice i Dianalund, men det soranske erhvervsnetværk har også deltaget aktivt i den internationale bekæmpelse af polio. Rotary er desuden kendt for sit netværk for udvekslingsstuderende, hvor Sorøs unge kan få et studieophold i udlandet, boende i trygge omgivelser hos en anden rotarianer.

Erfaringsudveksling
Rotary blev stiftet i 1905 i Chicago af advokat Paul Harris, som en klub for forretningsmænd under mottoet Service above self. Formålet var i fællesskab at forbedre forretningsånden, gensidig støtte og erfaringsudveksling. Meget er blevet nemmere siden 1905, men erhvervsdrivende i Danmark møder stadig et væld af udfordringer, hvor man kan have behov for moralsk opbakning fra og videndeling med ligesindede.

Rotary har sit navn efter den måde, klubben organiserer sine møder på. I sin oprindelse mødtes medlemmerne på skift hos de forskellige medlemmer. I dag drejer hjulet på den måde, at klubben hvert år får en ny præsident, der sammen med forrige og kommende års præsident udgør den primære ledelse.

Bliv optaget
Den først danske Rotaryklub – Københavns Rotary Klub – blev organiseret i 1921. Siden 1989 har Rotary været en organisation for både kvinder og mænd. Man kan ikke bare melde sig ind, man skal optages, og man skal være aktiv og engageret i lokalsamfundet, eksempelvis men ikke udelukkende som virksomhedsejer.

Sorø Rotary Klub mødes på Ankerhus hver tirsdag aften, når ikke de tager på virksomhedsbesøg. Mødet er i princippet åbent, og den enkelte Rotarianer kan invitere en gæst med til at deltage i et møde. Ledsagere er velkomne gæster i klubben ligesom rotarianere fra andre klubber altid er velkomne.

Networking er fundamentet for hvert møde, der som regel også omfatter et interessant foredrag.

Er du interesseret i at blive medlem af Sorø Rotary Klub, er du altid velkommen til at henvende dig. For at kunne blive optaget kræver det en anbefaling fra et andet medlem.

sølvpartner