Onsdag den 4. marts kl. 19.00 kan man dels blive meget klogere på et værdifuldt stykke dansk natur: nemlig Nationalparken Kongernes Nordsjælland, og dels på baggrunden for, at det såkaldte parforcejagtlandskab i Nordsjælland i 2015 blev optaget på Unescos liste over verdensarv.

Foredragsholderen er Christine Waage Rasmussen, der er uddannet som landskabsarkitekt og ansat i Slots- og Kulturstyrelsen, som bl.a. varetager vedligeholdelsen af de kongelige slotte og slotshaver, og da Frederiksborg Slot ligger midt i Nordsjælland, får vi også belyst dette steds historie, især hvad den ret nyanlagte barokhave angår. Foredraget ledsages af billeder.

Foredraget, der finder sted på Sorø Museum, Storgade 17, Sorø, arrangeres i samarbejde mellem Historisk Forening for Vestsjælland, Havehistorisk Forening i Sorø og Sorø Folkeuniversitet.

Medlemmer af en af de to foreninger skal erlægge 80 kr. i entré, mens andre må bøde 100 kr. Prisen indbefatter kaffe og kage.

Tilmelding er nødvendig og rettes til sekretær i Historisk Forening Ole Skude på tlf. 2137 1643 el. på dennes mail: goskude@gmail.com. Det sker efter først-til-mølle-princippet.

Foredraget danner baggrund for Historisk Forenings bustur til Hillerød lørdag den 16. maj 2020.

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)